Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ XH - TT Báo SGGP từ ngày 22 đến 28-11-2019

SGGPO
Từ ngày 22 đến ngày 28-11- 2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Nguyễn Thị Tất- đại đội Nữ pháo binh Ngư Thủy (Lệ Thủy): Phan Thi Bich Thuy (CK): 5.000.000đ.

Giúp Nguyễn Phú Minh (23-9): Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp cụ Hoàng Thị Ngọc Oanh (21-10): Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Cương (28-10): Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Như Huỳnh (1-11): Chu Hung (CK): 300.000đ.        Giúp bé A Nhen (04-11): Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ.        

Giúp em Nguyễn Thị Kim Thơ (07-11): Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ.                               

Giúp Lê Hiếu Hiển (11-11): Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ,Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Trần Kim Bình (CK): 2.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 97868 (CK): 500.000đ.      

Giúp Ma Văn Hiệu (14-11): Chú Ấm (Cô Bắc, Q. 1): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Vui (18-11): Bạn đọc (Q.11): 200.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q11): 1.000.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Lữ Thị Lê Nương (Đường 12B, Trần Xuân Soạn, Q. 7): 2.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 96006 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Cô Hạnh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q.11): 200.000đ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q11): 1.000.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Le Thi Thu Thai (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ, Nguyen Mau Thien An - Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42481 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91427 (CK): 200.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ.

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 200.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 400.000đ,Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 45185 (CK): 500.000đ, Tran Thi Hai (CK): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Do Manh Thang (CK): 500.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Mau Thien An - Gò Vấp (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Đông Giang (Báo SGGP): 500.000đ, Lã Di (H. Nhà Bè): 1.000.000đ, bạn đọc (Q. 3): 200.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, P. 4, Q. 11): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 300.000đ, Thanh - Bình - Trung (Q. 11): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 98958 (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 250.000đ, Le Bich Tran (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61501 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 01009 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thanh Phuong (CK): 200.000đ, Ngoc Uyen (CK): 500.000đ, Vuong Van Hieu (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Cuc Phuong (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Xuan Nhat (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (Q. 5): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 300.000đ.

Giúp chương trình khám bệnh từ thiện của Báo SGGP: Ha Huu Phuoc (CK): 12.000.000đ, 

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục