Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 6 đến 12-1-2022)

Từ ngày 6 đến ngày 12-1-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp anh Huỳnh Ngọc Thuận HCCG 22-03 (11-1): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, C. Thủy (Quận 10): 1.000.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 38239 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 150.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 48888 (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91601 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Nga (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số … 09199 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (7-1): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Trong Quang (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, LPT (CK): 75.000đ, Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Vien Vi An (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp em Lê Quốc Luật HCCG 22-01 (05-1):  Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q.1): 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, C. Thủy (Quận 10): 1.000.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, 11530 Ngo Tat To – Q.Binh Thanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 38737 (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuong (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ.

Giúp cụ Nguyễn Thị Bé HCCG 21-88 (28-12): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q.1): 250.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Tấn Hậu HCCG 21-87 (25-12): Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ, Nguyen Vo Thanh Truc (CK): 250.000đ, Ho Xuan Vu (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 20467 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 68888 (CK): 35.000đ, Bạn đọc TK số… 12473 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 12967 (CK): 30.000đ, Nguyen Thanh Thao (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 19888(CK): 50.000đ. 

Giúp bà Trần Thị Ngụ HCCG 21-86 (21-12): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Linh Đan HCCG 21-85 (18-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-84 (14-12): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Thoa HCCG 21-83 (11-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phúc HCCG 21- 82 (07-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ bà Bùi Thị Lệ HCCG 21-81 (03-12): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Viết Hải HCCG 21 – 80 (30-11): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh HCCG 21-79 (26-11): Bạn đọc TK số… 58930 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Nguyen Van Duc (CK): 450.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Nguyen Van Quang (CK): 100.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo tại TPHCM: Cô Quỳnh + Anh + Tường (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bệnh viện ung bướu TPHCM: Cô Quỳnh + Anh + Tường (Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục