Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 31-7 đến ngày 5-8-2021)

SGGPO
Từ ngày 31-7 đến ngày 5-8-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Cao Xuan Vuong (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 80460 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 86010 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Tran To Nga (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ.

Giúp bé Mai Hồng Thảo Vy HCCG 21- 50 (30-7): Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 39999 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96013 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99433 (CK): 300.000đ, Nguyen Phuc Luu (CK): 500.000đ, Le Van Luat (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyen Cong Thanh (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 04872  (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Chuong (CK): 3.000.000đ, Le Viet Bang (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số… 15166 (CK): 1.000.000đ, Le Vo Ngoc Tram (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Bich Hue (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11961 (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Nguyen Duc Hoan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, bé Phú Vinh – Gò Vấp (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 03018 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 15166 (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 47179 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thanh Thuy (CK): 2.000.000đ.

Giúp Trần Thị Thảo My HCCG 21- 49 (23-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trút Luy HCCG 21- 48 (20-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21- 47 (16-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ.

Giúp bé Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (09-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (2-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ, Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21- 44 (29-6): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 300.000đ.

Giúp gđ bà Phan Thị Hải HCCG 21 - 42 (22-6): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp em Châu Viết Hoàng Long HCCG 21 -40 (11-6): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trịnh Thanh Sơn HCCG 21 -33 (18-5): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Tú Uyên HCCG 21 -23 (09-4): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Cẩn HCCG 21 -19 (26-3): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê An Khang HCCG 21 -18 (23-3): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Huệ HCCG 21-09 (18-2): Ngo Thi Hoang Trinh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Trung Tin (CK): 200.000đ, Tran Quang Tien (CK): 3.000đ, Bạn đọc TK số… 98103 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng báo SGGP:  Tran Kim Hung (CK): 200.000đ,

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp Bệnh nhân ung thư nghèo: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục