Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 3 đến ngày 9-7-2021)

Từ ngày 3 đến ngày 9-7-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (9-7): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 59989 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42148 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (2-7): Bạn đọc (Q.1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Hoàng Việt (Đặng Văn Ngữ, P. 13, Q. Phú Nhuận): 50USD, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 47179 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 42148 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 40001 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, cô Tươi- quận 2 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 39167 (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, cô Diễm Phúc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21-44 (29-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Hoàng Việt (Đặng Văn Ngữ, P. 13, Q. Phú Nhuận): 50USD, Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Trần Kim Bình (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21- 43 (26-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Hoàng Việt (Đặng Văn Ngữ, P. 13, Q. Phú Nhuận): 50USD, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, cô Tươi- quận 2 (CK): 1.500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Hải HCCG 21- 42 (22-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Hoàng Việt (Đặng Văn Ngữ, P. 13, Q. Phú Nhuận): 50USD, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75996 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Trần Kim Bình (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Quỳnh Hân HCCG 21- 41 (18-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ.

Giúp anh Châu Viết Hoàng Long HCCG 21- 40 (11-6): Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Ngọc Trang HCCG 21- 39 (08-6): Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Dương Văn Xuân HCCG 21- 38 (04-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21- 37 (01-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Van Duc (CK): 250.000đ, Bui Thanh Tu (CK): 1.000.000đ, Dang Thi Ha (CK): 100.000đ, Ta Thanh Lieu (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ.

Ủng hộ kinh phí mua vaccine Covid-19: Tran Quang Tri (CK): 100.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa – Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục