Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 27-3 đến 2-4-2021)

SGGP
Từ ngày 27-3 đến ngày 2-4-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (2-4): Lê Thị Ngọc Yến (C/c. LaKai, P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 41002 (CK): 200.000đ, Huynh Thi Nhu Thuy (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 35017 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vo Thi Thu Ba (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 95349 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thanh (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Thanh - Bà BT (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, bạn đọc TK số… 96505 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 8568 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số.. 65059 (CK): 300.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 31655 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38501(CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Ho Truong Thanh Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85465 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 50259 (Ck): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 32972 (Ck): 100.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, Nguyen Tan Vinh (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 13627 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 92501 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 35674 (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 64314 (CK): 300.000đ, Tam Hao (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Phong (CK): 200.000đ, Tang Tuyet Phan (CK): 300.000đ, Truong Thao Loan (CK): 200.000đ, Vi Van Duong (CK): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 68026 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 29002 (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 75012 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Vu Nhu The (CK): 300.000đ, Do Thi Kim Chi (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 87829 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp bé Lê An Khang – HCCG 21-18 (23-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, anh Ấm (Q. 1): 600.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 80257 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số …31073 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91079 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93386 (CK): 50.000đ, Hoang Thi Minh Hieu (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 120.000đ, Nguyen Ngoc Duc (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 08611 (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 200.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ, Mai Thi Kim Thu (CK): 2.000.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 48899 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ anh Phạm Văn Võ – HCCG 21-16 (16-3): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 600.000đ, Pham Thi Minh Phuong (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Văn Khắc – HCCG 21-15 (12-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, bạn đọc TK số… 16586 (CK): 100.000đ, Le Thi Be Nam (CK): 100.000đ.

Giúp em Phan Lê Quỳnh Nhi Nữ – HCCG 21-14 (9-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Dung (P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Nguyen Thi Thanh (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 82589 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83637 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 83794 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88693(CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Bình (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (5-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Đăng Khoa – HCCG 21-12 (2-3): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 500.000đ.

Giúp cụ Lê Thị Quyện – HCCG 21-10 (23-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Thai Thi Van (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Huệ - HCCG 21-09 (18-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp gđ chị Nguyễn Thị Nhất - HCCG 21-08 (5-2): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đình Minh Nhật - HCCG 21-07 (29-1): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 25.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Pham Hoang Phuong Thanh (CK): 300.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX – TM – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre – báo SGGP: Võ Long Hồ (Q. 8): 2.400.000đ.

Ủng hộ chương trình “Chia sẻ cùng người dân vùng lũ miền Trung” báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục