Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 26-7 đến ngày 1-8

Từ ngày 26-7 đến ngày 1-8-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp bà Nguyễn Thị Lai (25-4): Bạn đọc -Quận 11 (CK): 1.000.000đ.
 Giúp 2 bé Tài + Lộc (3-6): Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thúy Hồng Vy (17-6): Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Chơi (20-6): Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ.

Giúp bé Hồ Nguyễn Minh Thư (24-6): Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Chút (27-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp Võ Thị Thùy Hiền (1-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Ngọc Minh Khoa (4-7): Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lê Đức Dũng (8-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Diệp Minh Hoàng (11-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 700.000đ, Nguyễn Văn Tư (49 Lam Sơn, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Lê Diễm Hương (15-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 700.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, ông Nguyễn Đạo Lâm + bà Vương Thị Tý (Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bà Mai Thị Mãn (18-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Văn Tư (49 Lam Sơn, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số...78888 (CK): 1.000.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ .

Giúp bà Nguyễn Thị Huệ (22-7): Đào Thị Tố Nga (Q.3): 2.500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Hiệp - chị Hạnh (25-7): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Đào Thị Tố Nga (Q.3): 2.500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, các con ông bà Phạm Văn Sâm (Q. 11): 1.500.000đ, Bạn đọc (chuyển bưu điện): 500.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Thị Bê (Q. 10): 300.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q. 3): 600.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Trần Hải Châu (CK): 200.000đ, Nguyễn Thị Thu Quyên (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 70011 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số... 19026 (CK): 500.000đ, Lê Văn Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...13627 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số...79011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số...91008 (CK): 1.000.000đ, Mai Sơn (CK): 1.000.000đ, Huỳnh Tấn Thành (CK): 2.000.000đ, Nguyễn Vũ Toàn (CK): 2.000.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 99894 (CK): 200.000đ, Lê Công Khôi Anh- Hưu trí KP. 5, P. An Phú, Q. 2 (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Le Thi Minh Nguyet (CK): 500.000đ, Nguyen Hoang Duy (CK): 500.000đ. 

Giúp ông Lê Văn Luyện (29-7): chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 600.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ, Đỗ Văn No (Q. 10): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Lê (Gò Vấp): 250.000đ, Bạn đọc TK số...30003 (CK): 200.000đ, Vũ Ngọc Nam (CK): 500.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 3.000.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...24446 (CK): 700.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (1-8): Chú Lê (Gò Vấp): 250.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Trần Nguyễn Ngọc Linh (Nguyễn Ngọc Phương, P. 19, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 896063 (CK): 100.000đ, Mai Thi Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...10019 (CK): 300.000đ, Bui Thi Thuy Hoa (CK): 100.000đ, Tran Pham Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...70007 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 200.000đ, Nguyen Hoang Duy (CK): 500.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 500.000đ, Nguyen Khanh Linh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 797327 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...938645 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Minh Thuy (CK): 500.000đ, Nguyen Do Huy Hoang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 80498 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 00104 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 38774(CK): 300.000đ, Nguyen Cong Thang (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số... 71877 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 60066 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Ngoc Cat (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 78854 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 00137 (CK): 500.000đ, Vuong Ngoc Cuc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 78854 (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số... 21955 (CK): 1.000.000đ, Dinh Thi Thu Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 01001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 81999 (CK): 300.000đ, Do Thi Tuyet (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 88888 (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội -Từ thiện Báo SGGP: Minh Triết (Q.10): 2.000.000đ, Dam Tuan Anh (CK): 200.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.   

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TP. HCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

 

 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục