Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP từ ngày 24 đến ngày 30-8-2022

Từ ngày 24 đến ngày 30 -8-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp GĐ chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8): Trần Thị Mai Hương (Q.3): 1.200.000đ, Gia đình KNT (Q.7): 5.000.000đ, Nguyễn Văn Út (Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Gđ. Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 916884 (CK): 3.500.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Bui Thi Sau - Q.7  (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc ĐT số… 45841 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 13063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60278 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 52077 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 92657 (CK): 2.000.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (Ck): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bui Phuc Tram Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Gđ. Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (Ck): 50.000đ, Co Chi - P.13 Q.8 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Thai (CK): 508.720đ, Bạn đọc TK số… 50269 (CK): 400.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Tăng Thị Xuân Ngân (Q.4): 500.000đ, Gđ. Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 1.000.000đ, Co Chi - P.13 Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 19831 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 44065 (CK): 200.000đ.

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): GĐ Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 95203 (CK): 300.000đ.

Giúp GĐ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): GĐ. Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Thuy (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp GĐ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Gđ. Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): GĐ Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (22-7): GĐ Ô/B. Trần Văn Ái (SA 5108 Nam Úc): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 58430 (CK): 100.000đ, Le Quang Thanh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ,  Tran Phu Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Trung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 34111 (CK): 22.000đ.

Ủng hộ bếp ăn Bảo Hòa Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục