Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 24 đến 30-9)

SGGPO

Từ ngày 24 đến ngày 30-9-2021, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình” - Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 200.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Lieu (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số…31019 (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Van Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61014 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ngo Quang Manh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, bạn đọc TK số… 172622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 39398 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75880 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Dien (CK): 100.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86279 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Thai Hong Phu (CK): 300.000đ, Hoang Anh Thu (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp Chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ.

Giúp cháu Trần Công ThànhHCCG 21-51 (03-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21-37 (01-6):  LPT (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Chu Thi Lien Chi (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 66014 (CK): 150.000đ.

Giúp Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục