Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 20 đến ngày 26-8-2021)

SGGPO
Từ ngày 20 đến ngày 26-8-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Le Thi Thu Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 25794 (CK): 500.000đ, Ha Le Phuong Lien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…46013 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 57019 (CK): 150.000đ, Nguyen Le Cuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 06080 (CK): 11.000.000đ, Cong ty Du Lich Viettours (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 58101 (CK): 200.000đ, nhân viên Le Bao Minh HN (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 52931 (CK): 500.000đ, Vo Hoang Minh lamode (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số…06080 (CK): 4.500.000đ, Bạn đọc TK số… 63660 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Kim Thoa (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hai Chau (CK): 1.000.000đ, Phi Ngoc Hanh (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hai Quynh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 69821 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70044 (CK): 4.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Vo Tien Trung (CK): 4.000.000đ, Le Tien Tuyen (CK): 4.000.000đ, ông Tran Hoang Ngan - P.4, Q.8 (CK): 5.000.000đ, Tran Luu (CK): 2.000.000đ, Doan Thuy Ha (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 200.000đ, Luong Huyen Thanh -Hoc vien CTQG Ho Chi Minh, Cau Giay, Ha Noi - (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ, Hoang Duong Ngoc (CK): 500.000đ, Nguyen Nghia dia chi 23 đường số 7 KDC Trung Son (CK): 500.000đ, Nguyen Thuy Bao Chau (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 200.000đ, Le Khac Tuan (CK): 2.000.000đ, Trang Hai Tho (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh  HCCG 21-57 (23-8): Bạn đọc TK số… 23038 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Phuong Bang và P-Thanh (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số… 55520 (CK): 100.000đ, nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 44099 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 03966 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-8): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, P. Bang - P. Thanh (CK): 800.000đ, Pham Thi Van Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8): Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 44099 (CK): 400.000đ, Vu Hong Van (CK): 2.000.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Bạn đọc TK số… 47977 (CK): 100.000đ, nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ.

Giúp em Tống Viết Huy  Hoàng HCCG 21-53 (03-8): nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (06-8): nhan ai Huynh Thi Khang (CK): 300.000đ, nhan ai Nguyen Minh Phung (CK): 300.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21-37 (01-6): Bạn đọc TK số… 87504 (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục