Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến ngày 23-9-2021)

SGGPO
Từ ngày 17 đến ngày 23-9-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Vu Dinh Hoang (CK): 50.000đ, Nguyen Van Do (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 72622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 96003 (CK): 20.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số…60769 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 59189 (CK): 300.000đ, Huynh Van Truong Em (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Hau My Thi (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Mr. Duong van Hung (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 72699 (CK): 100.000đ, Phuong Bang - P .Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 153871 (CK): 300.000đ, Pham Thi Kieu Khuyen (CK): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39398 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75880 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Dien (CK): 100.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09199 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 153871 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 12283 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Phạm Thị Quý (P.3, Q. 11): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Bạn đọc TK số… 56689 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: bạn đọc (Q. 10): 500.000đ,  Nguyen Thi Hang (CK): 1.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục