Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 17 đến 24-4)

SGGPO
Từ ngày 17 đến ngày 24-4-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Ngọc Ánh Dương (10-2): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Sinh Nhật (06-2): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Trần Thị Cúc (2-3): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Lê Xuân Đức Thành (09-3):ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp Nguyễn Quan Vinh (16-3): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ

Giúp gđ. anh Trần Văn Sơn (19-3): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ

Giúp gđ. chị Lê Thị Hà (23-3): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ

Giúp bé Lê Nguyên Thùy Dương (26-3): ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp vợ chồng ông Trần Quỳnh (30-3): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ.

Giúp cụ bà Nguyễn Thị Huê (02-4): Cao Thị Hảo (P.6, Q.3): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ.

Giúp em Phan Anh Cương (06-4): Cao Thị Hảo (P.6, Q.3): 500.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hong Thang (CK): 300.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Liên (09-4): Cao Thị Hảo (P.6, Q.3): 500.000đ, Thanh + Bình + Trung (P. 8, Q. 10): 500.000đ, Nguyễn Hướng Dương (482/15 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 25205 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Tan (13-4): Cao Thị Hảo (P.6, Q.3): 500.000đ, Thanh + Bình + Trung (P. 8, Q. 10): 1.000.000đ, Nguyễn Hướng Dương (482/15 Lê Quang Định, P. 11, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 60005 (CK): 700.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 30314 (CK): 700.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Võ Minh Cảnh (16-4): Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 300.000đ, Phạm Thị Hương (P.1, Q. Bình Thạnh): 400.000đ, Võ Thị Mai Phụng (P. 4, Q.3): 500.000đ, Thanh + Bình + Trung (P. 8, Q. 10): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, Nguyen Ngoc Thu (CK): 500.000đ, Tran Chi Bao (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 80539 (CK): 500.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 83827 (CK): 500.000đ, Tran Quang Luat (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26887 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84209 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thuy Mai (CK): 350.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, ông Hoang Van Phu – Q.10 (CK): 2.000.000đ, Tran Le Nhat Minh (CK): 300.000đ, Le Thi Quynh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 25205 (CK): 300.000đ, Le Thi (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Phạm Thanh Nhựt (19-4): Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 200.000đ, Võ Thị Mai Phụng (P. 4, Q.3): 500.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Thanh + Bình + Trung (P. 8, Q. 10): 500.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 51368 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 09297 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65008 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Phan Tuan Hai (CK): 200.000đ, Le Thi Lien Thanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 800.000đ, Truong Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 80479 (CK): 200.000đ, Gia đình BS. Lê Thân (CK): 1.000.000đ,

Giúp bé Lê Gia Huy (23-4): Gia đình Huỳnh Khương Hồng (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Hà Thiên Nhiên (Tôn Thất Tùng, P. Bến Nghé, Q. 1): 2.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q.4): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 72778 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 26576 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 09390 (CK): 200.000đ, Nguyen Huu Tu (CK): 150.00đ, Bạn đọc TK số… 35563 (CK): 100.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 3.000.000đ, Hoang Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ngoc Diem (CK): 300.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 300.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 50.000đ, Dang Trung Hai -Công ty PECC2 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Mong Thu (CK): 300.000đ, Dang Khoi Minh Nam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 42725 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 100.000đ, Lam Hong Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 51130 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 100.000đ, Nguyen Tran Dang Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thuy Mong Trinh (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Gia đình BS. Lê Thân (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, TANG THI VAN (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ XH Từ thiện Báo SGGP: Tran Thanh Phong (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ phòng chống dịch Covid 19: Gia đình Thái Thị Lệ Linh (Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Công ty Cybozu Viet Nam (CK): 100.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI  

Tin cùng chuyên mục