Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 15 đến ngày 21-6-2022

SGGPO
Từ ngày 15 đến ngày 21-6-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Dung (Bình Dương): 500.000đ, Nguyễn Thị Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 25899 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 49624 (CK): 100.000đ, ông Cao Van Tuan (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 40177 (CK): 50.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Nguyễn Thị Hai (KCC Cotex, Phú Xuân, Nhà Bè): 500.000đ,  Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 75.000đ.

Giúp gđ. Chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): Bạn đọc TK số… 40177 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. Bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Nguyễn Thị Hai (KCC Cotex, Phú Xuân, Nhà Bè): 500.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyễn Thị Hai (KCC Cotex, Phú Xuân, Nhà Bè): 500.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Bạn đọc TK số… 35011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60014 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Nguyễn Thị Hai (KCC Cotex, Phú Xuân, Nhà Bè): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 40177 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): Bạn đọc TK số… 40177 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Nguyễn Thị Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 500.000đ

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Le Thanh Trung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp bếp ăn Bảo Hòa bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!

Tin cùng chuyên mục