Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 15 đến 21-5-2021)

SGGPO
Từ ngày 15 đến ngày 21-5-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp ông Lê Hữu Tình HCCG  21-34 (21-5): Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Kolmakova Ekaterina (CK): 3.500.000đ, Bạn đọc TK số… 47890 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 14022 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số … (CK): 500.000đ, Dang Thi Tu Anh (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trịnh Thanh Sơn – HCCG 21-33 (18-5): Bạn đọc (Quận 1): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (Chung cư LaKai, P. 7, Q. 5): 200.000đ, Cao Văn Tuấn (Quận 7): 1.000.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Truong Giang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số.. 44807 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 500.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Duong Hong Son (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 50259 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ,  Bạn đọc TK số… 05555 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 27652 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64229 (Ck): 1.000.000đ, Mai Thi Hong (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ.

Giúp thầy giáo Lê Sĩ Hùng – HCCG 21-32 (14-5): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 2.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Tăng Văn Xuân  (CBHT P. 2, Q. 4): 2.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Tạ Khánh Phi (P. Cần Kho, Q. 1): 500.000đ, Phạm Ngọc Lý (Q. Tân Phú): 2.000.000đ, Ông Ngoc Xung Ha + bà Mai Hà (Australia): 600.000đ, Kim Hồng (Q. 3): 500.000đ, Lê Khang + Lê Khanh (Lê Văn Sĩ, P. 1, Q. Tân Bình): 500.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 76419 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 24600 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39999 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 300.000đ, Dang Hoang Anh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…85549 (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 80056 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 51901 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29810 (CK): 500.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 500.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70015 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 1957 (CK): 40.000đ.

Giúp bé Lê Gia Phúc – HCCG 21-31 (11-5): Lê Nhơn (Quận 8): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (Chung cư La Kai, P. 7, Q. 5): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Ông Ngoc Xung Ha + bà Mai Hà (Australia): 600.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 80056 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 83167 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ.

Giúp bé Đặng Hồng Nhung – HCCG 21-30 (07-5): Nguyễn Hồng Thắm (Bắc Hải, P. 6, Q. Tân Bình): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Tạ Khánh Phi (P. Cần Kho, Q. 1): 500.000đ, Ông Ngoc Xung Ha + bà Mai Hà (Australia): 600.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 50973 (CK): 150.000đ, Thien Kim (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 1957 (CK): 40.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Văn Hùng – HCCG 21-29 (04-5): Dương Thị Sáu (Quận 7): 500.000đ, Lê Nhơn (Quận 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Ông Ngoc Xung Ha + bà Mai Hà (Australia): 600.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 29810 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp bé Mai Thu Ngân - HCCG 21-28 (27-4): chú Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Công – HCCG 21-27 (23-4): Dương Thị Sáu (Quận 7): 500.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 29810 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ.

Giúp gđ chị Lê Thị Thủy – HCCG 21-26 (20-4): Dương Thị Sáu (Quận 7): 500.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, chú Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trình Hà Anh - HCCG 21-25 (16-4): Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Nguyễn – HCCG 21-24 (13-4): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Tú Uyên – HCCG 21-23 (09-4): Le Tan Phuc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Dương Thị Thanh – HCCG 21-22 (06-4): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ. 

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (02-4): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ.

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ.

Giúp gđ anh Phạm Văn Võ – HCCG 21-16  (16-3): Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (05-3): Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ, Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ.

Giúp cụ Lê Thị Quyện – HCCG 21-10 (23-2): Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Ngon - HCCG 21-04 (15-1): Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lai Viet Long (CK): 100.000đ. 

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Nguyễn Văn Tấn – Tần Nguyên (Quận 1): 1.500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục