Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 13 đến ngày 19-8-2021)

SGGPO
Từ ngày 13 đến ngày 19-8-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8): Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Tran Uy Vu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 76416 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 13383 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 3 2609 (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00657 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 28026 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 56676 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 83011 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Huong (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Du Phong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Phan Tien Chan (CK): 200.000đ, Vo Thanh Dien (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 34569 (CK): 200.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Nguyen Thi Huong Tram (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số… 91008 (CK): 1.000.000đ, Ha (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp em Tống Viết Huy  Hoàng HCCG 21-53 (03-8): Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (06-8): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Vo Thanh Dien (CK): 2.000.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ.

Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21- 47 (16-7): Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

 Giúp em Trịnh Quốc Thái HCCG 21- 46 (9-7): Vo Thanh Dien (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21- 45 (02-7): Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21-43 (26-6): Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ,  

Giúp gđ bà Phan Thị Hải HCCG 21 - 42 (22-6): Bạn đọc TK số… 87504 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Quang Van Duong (CK): 20.000đ, Le Thi My Hanh (CK): 100.000đ.

Ủng hộ hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19: Bạn đọc (Quận 10): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc (Quận 10): 500.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa BV Ung Bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục