Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 11 đến ngày 17-7-2020

SGGPO
Từ ngày 11 đến ngày 17-7-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Huỳnh Thanh Hùng (8-6): Cô Vân (Q. 7): 200.000đ.

Giúp bé Trần Trung Hoàng (15-6): Cô Vân (Q. 7): 200.000đ.

Giúp chị Dương Thị Nết (22-6): Phạm Thị Đời (P. 6, Q. 5): 500.000đ, Cô Vân (Q. 7): 200.000đ.

Giúp gđ anh Bùi Văn Phụ (29-6): Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Oanh + Nguyễn Loan (Q. 3): 1.000.000đ, nhóm Nguyen Thi Xanh - GV hưu trí, KP. 9, P.4, Q. Tân Bình (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Nguyên Tri Thức (02-7): Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Phạm Thị Đời (P. 6, Q. 5): 500.000đ, Cô Vân (Q. 7): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ.

Giúp ông Lê Thành Hiệp (06-7): Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Đời (P. 6, Q. 5): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Đào Thị Tú Nga (Q. 3): 2.000.000đ, Trần Duy Quang (P. 9, Q. 8): 200.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 500.000đ, Do Thi Vinh Hanh (CK): 150.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hà Nhã Trân (9-7): Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Phạm Thị Đời (P. 6, Q. 5): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Cô Vân (Q. 7): 200.000đ, Đào Thị Tú Nga (Q. 3): 3.000.000đ, Nguyễn Oanh + Nguyễn Loan (Q. 3): 1.000.000đ, Trần Nhật Quang (P. 9, Q. 8): 200.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 24279 (CK): 1.000.000đ, Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 67689 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 56868 (CK): 500.000đ, Vo Thi Thanh Lien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44014 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96204 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 95015 (CK): 300.000đ, Tâm Nhã – Quận 6 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Châu Võ Thiếu Lâm (13-7): Minh Pháp (P. 8, Q. 3): 250.000đ, Công ty Phước Nguyên (Q.6): 5.000.000đ, Bác Phi (P. Cầu Kho, Q. 1): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 10): 300.000đ, Cô Vân (Q. 7): 200.000đ, Đào Thị Tú Nga (Q. 3): 3.000.000đ, Nguyễn Oanh + Nguyễn Loan (Q. 3): 1.000.000đ, Trần Hữu Thạnh (P. 9, Q. 8): 200.000đ, Huynh Thi Thu Huong (CK): 500.000đ, Pham Ngoc Thuy Trang (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 80014 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Tri Cam (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 99701 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ngoan (CK): 1.000.000đ, Gđ. cô Sáu- Q. 7 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 14501 (CK): 200.000đ, Vo Thi Thu (CK): 500.000đ.

Giúp bà Kiều Thị Liễu (13-7 OL): Trần Hữu Quang (P. 9, Q. 8): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Phúc Khang (16-7): Đào Thị Tú Nga (Q. 3): 2.000.000đ, Nguyễn Huỳnh Đức Phúc (Canada): 1.000.000đ, Hoàng Khương (Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Oanh + Nguyễn Loan (Q. 3): 1.000.000đ, Lý Thị Bích Châu (P. 9, Q. 8): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Ngo Thi Kim Lan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17650 (CK): 300.000đ, Tran Anh Tu - Hóc Môn (CK): 300.000, Bạn đọc TK số… 53016 (CK): 500.000đ, Pham Ngoc Thuy Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 40007 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 0099 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 26029 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 26746 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Tuan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 40010 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 53191 (CK): 20.000đ, Nguyen Thanh Tam (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 32071 (CK): 200.000đ, Dinh Xuan Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Van Hoa (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35578 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (C01K): 200.000đ, Vo Thi Th (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 558408 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 02812 (CK): 300.000đ, Nguyen Dinh Chieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11013 (CK): 200.000đ, Tran Anh Minh (CK): 100.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 95193 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 46019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 81003 (CK): 300.000đ, Pham Thi Song Dao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70139 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 06433 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 49015 (CK): 200.000đ, Do Thi Hanh (CK): 500.000đ, Huynh Cat Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 74333 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77489 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 95014 (CK): 150.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 40013 (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Phan Thanh Chien (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Đặng Công Danh (Q. Tân Bình): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Gia đình Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (Cống Quỳnh, Q. 1): 20.000.000đ, Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

 Giúp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Phạm Thị Nam (Q. 1): 400.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bảo Hòa:  Phạm Thị Nam (Q. 1): 400.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục