Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 11 đến 17-10-2019

SGGPO
Từ ngày 11 đến ngày 17-10 -2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Nguyễn Thị Nga (01-8): Bạn đọc TK số...64580 (CK): 500.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ

Giúp bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (05-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp chị Trần Thị Liễu (08-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Đào Thị Kim Liên (Hồng Hà, P. 2, Q. Tân Bình): 1.000.000đ.

Giúp chị Mí Ta Mun (15-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ,

Giúp chị Dụng Tiền Hạnh Tiên (19-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp cụ Nguyễn Thị Chắc (22-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Minh Khang (26-8): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp bé Lê Thành Đạt (5-9): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Thảo Vy (9-9): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp Trần Thị Trâm Oanh (12-9): Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp Phùng Thị Chi (16-9): Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Trần Trúc Lam (19-9): 2 bé Kiên + Trinh (Q. 2): 400.000đ, Trần Thị Kim Oanh (P. 3, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Phú Minh (23-9): Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, 2 bé Kiên + Trinh (Q. 2): 400.000đ, Trần Thị Kim Oanh (P. 3, Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp bé Đinh Quốc Sinh (26-9): Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Ông bà Lộc- Chuẩn (Q. 2): 300.000đ, Trần Thị Kim Oanh (P. 3, Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp bé Trần Thị Thùy Linh (03-10): Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Ông bà Lộc- Chuẩn (Q. 2): 300.000đ, Trần Thị Kim Oanh (P. 3, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Kim Anh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 31047 (CK): 800.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Lộc (07-10): Gia đình Tín Mỹ (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Trần Thị Kim Oanh (P. 3, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Le Thi Dong (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 500.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp em Lê Quang Hiệp (10-10): Bé Minh Triết (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 250.000đ, chú Ấm (Q. 1): 400.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 500.000đ, 2 bé Kiên + Trinh (Q. 2): 300.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 400.000đ, Bạn đọc TK số... 84150 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Kim Oanh (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 5.000.000đ, Kim Anh (CK): 500.000đ, Mai Hoang Giang (CK): 300.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Doan Van Dien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Huynh Thi Chau (CK): 500.000đ, Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp em Trần Văn Nhớ (14-10): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Bủi Thị Lọ (Q. 5): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Ông bà  Lộc- Chuẩn (Q. 2): 300.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 300.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ, Bạn đọc TK số... 04939 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hoai (CK): 200.000đ, Be Thien Phu,Khanh My (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 96063 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số...96014 (CK) 1.990.000đ, Bạn đọc TK số... 79011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 03880 (CK): 300.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Kim Chi - Q. Bình Thạnh (CK): 500.000đ, Phan Thanh Nam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 06008 (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số... 33444 (CK): 900.000đ, Ho Duy Phuong (CK): 200.000đ, Le Thu Thao (CK): 100.000đ, Pham Huu Danh (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Le Anh Phuong (CK): 1.000.000đ, Vu Ngoc Nam (CK): 1.000.000đ, Huynh Ngoc Phuong (CK): 500.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 2.000.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, A Thong (CK): 10.000.0000đ, Bạn đọc TK số... 31047 (CK): 800.000đ, Tran Thi Thoan (CK): 1.000.000đ,

Giúp gđ ông Nguyễn Thanh Hải (17-10): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Út (Q. 10): 500.000đ, Huynh Thi Chau (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Quynh Giao (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Tuyen (CK):500.000đ, Bạn đọc TK số... 76079 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ngoc Bich (CK): 1.000.000đ, Nguyen Trong Thuy (CK): 500.000đ, bé Thien Phu +Khanh My (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thanh Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 99088 (CK): 3.000.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng: Đặng Công Danh (Q. Tân Bình): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 28016 (CK): 500.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ,

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI  

Tin cùng chuyên mục