Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 1 đến ngày 7-6-2022

SGGPO
Từ ngày 1 đến ngày 7-6-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp GĐ. Bà Phan Thị Lâm HCCG 22-36 (07-6): Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ.

Giúp GĐ. Chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. VTS, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, NTN (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 47751 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Chi Kien (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Gia đình Duong Hong Nhat Linh (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Ong Tu (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp GĐ. Bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Bạn đọc (Q. 3): 1.000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Quỹ Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 89649 (CK): 125.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Lam Thi Diep (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Thanh Loan (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Hầu Thị Thu Chi HCCG 22-33 (27-5): Bạn đọc: 250.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. VTS, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Quỹ Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 100.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09021 (CK): 700.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. VTS, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạnđọc TK số… 53199 (CK): 900.000đ, Lam Thi Diep (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp GĐ. Anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. VTS, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 19095 (CK): 1.000.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Bạn đọc TK số… 19095 (CK): 1.000.000đ, Ho Thi Ngoc Diep (CK): 300.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): Galle Watch (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 43078 (CK): 200.000đ, Nguyen Minh Canh (CK): 20.000đ, Nguyen Huu Kien (CK): 20.000đ, Nguyen Bao Tram (CK): 15.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Vo Van Tuan (CK): 10.000đ, Le Quang Tuan (CK): 11.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh (CK): 32.500.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà từ thiện tại Đắk Nông ngày 28-5 của báo SGGP: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục