Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 06 đến ngày 12-3-2020

SGGPO
Từ ngày 06 đến ngày 12-3-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp HS Đặng Hoài Nam (30-12-2019): Vu Thanh Hoa (CK): 68.000đ

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Huy Hoàng (13-1): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp ông Trần Thanh Cư (16-1): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp anh Trần Sinh Nhật (06-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Ngọc Ánh Dương(10-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Nguyen Thi Thao (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đăng Khoa (13-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp Gđ anh Trần Văn Minh (17-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Thu Hà (20-2): bà Phan Thị Khiết (Chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiều, P. Đa Kao, Q. 1): 200.000đ.

Giúp cụ Trương Văn Vinh (24-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ, Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ (P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 39959 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ.

Giúp bé Trần Hoàng Quân (27-2): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thao (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Thị Cúc (02-3): Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Gia đình Tín Mỹ (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65012 (CK): 100.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Tran My Phuong (CK): 300.000đ.

Giúp bé Dương Thành Danh (05-3): Bạn đọc (TPHCM): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (KP4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, P.H.T (P. 8, Q. 3): 1.500.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 67003 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Huynh Ngoc Thanh Tung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, My Le và Kim Tai (CK): 1.500.000đ, Nguyen Thi Thao (CK): 500.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ.

Giúp bé Lê Xuân Đức Thành (09-3): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, P.H.T (P. 8, Q. 3): 1.500.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 200.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Trần Thiện Văn (Q. 10): 200.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình): 100.000đ, Nguyễn Văn Nghĩa (Chung cư Lạc Long Quân, P. 5, Q. 11): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ,  Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90249 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62608 (CK): 300.000đ, Tran Tan Hung (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65720 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Pham Huu Vinh (CK): 100.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96025 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quoc An (CK): 200.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02569 (CK): 500.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Vo Van Thuong (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Bảnh (12-3): Thái Công Minh (Q. 1): 300.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Huynh Tan Thanh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 36367 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 59012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Vo Van Thuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (Ck): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 97868 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ XH Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Dương Xuân Minh (Q. 10): 500.000đ, Tran Tan Hung (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Ngoc - KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Trung (CK): 100.000đ.  

Giúp bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Lê Hà Triều (ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục