Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 01 đến 07-10)

SGGPO
Từ ngày 01 đến ngày 07-10-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19: Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (CK): 400.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Hứa Mỹ Hạnh (Chánh Hưng, P. 4, Q. 8): 2.000.000đ, A. Phạm Trường (Q. 3): 2.000.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 60.000đ, Tran Thi Kim Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 93003 (CK): 3.000.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Nguyen Thi Hong Trinh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng – Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thuy Hang (CK): 1.000đ, Nguyen Van Xuan (CK): 1.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục