Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ 30-8 đến 5-9-2019

SGGPO
Từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Thị Thùy Tiên (8-4): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (1-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (5-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Liễu (8-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Tuyết Loan (Q. 10): 500.000đ, Phan Thị Hồ Hải (Đường 28, Ao Sen, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Lộc (12-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ,  Phan Thị Hồ Hải (Đường 28, Ao Sen, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân): 200.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp chị Mí Ta Mun (15-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 700.000đ.

Giúp chị Dụng Tiền Hạnh Tiên (19-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Boc Minh Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Chắc (22-8): Tăng Mỹ Chánh (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q. 4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Ngo Thuy Khanh (CK): 500.000đ, Nguyen Huyen Thi (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Minh Khang (26-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 250.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ, Trần Thị Kim (Thủ Đức): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 2.000.000đ, Nguyen Xuan Thu (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số... 10013 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 61005 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp em Mai Thị Tú Trinh (30-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 11): 500.000đ, Nguyễn Thị Ba (Đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q. 4): 500.000đ, Tôn Hữu Đức + Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 50155 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 46946 (CK): 100.000đ, Huynh Thi Cam Nhung (CK): 100.000đ, Trieu To Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Bich (CK): 300.000đ, Nguyen Anh Tuan (CK): 2.000.000đ, Nguyen Phuong Ngoc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tuyet Nhung (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Tham (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số... 61082 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 31992 (CK): 300.000đ, Vu Thi Lan Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 99014 (CK): 500.000đ, Bui Thi Anh Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Huong Vy (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Yen (CK): 200.000đ, Lê Thị N - TK số...71162 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 68198 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 35019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 91879 (CK): 200.000đ, Cô Hạnh PC04 Vũng Tàu (CK): 200.000đ, Tran Thi Thuy Ha (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 68208 (CK): 500.000đ, Nguyen Vinh Buu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 99000 (CK): 1.000.000đ, Tran Dai Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 15584 (CK): 200.000đ, Hong Uh Mai (CK): 500.000đ, Huynh My Phuong (CK): 192.300đ, Huynh Thanh Lan (CK): 200.000đ, Duong Hoang Ngoc Khue (CK): 300.000đ, Huynh Anh Dung Thanh (CK): 500.000đ, Vo Thi Huynh (CK): 300.000đ, Bui Thi Dinh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Dieu Linh (CK): 100.000đ, Huynh Thanh Thanh (CK): 500.000đ, Nguyen Huong Thu (CK): 300.000đ, Duong Thi Luong (CK): 200.000đ, Le Thi Mai Huong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 34003 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Ngoc (CK): 200.000đ, Le Van Hai (CK): 500.000đ, Duong Hong Son và Duong Huynh Nam Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 10003 (CK): 1.000.000đ, Ha Thi Hien (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Nga (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tra My (CK): 500.000đ, Pham Van Huy (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số…31012 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 95783 (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 76017 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 33009 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91608 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 32457 (CK): 500.000đ, Nguyen Phat Loc (CK): 500.000đ, Le Thi Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79744 (CK): 200.000đ, Tran Van Thanh (CK): 5.000.000đ, Co Chi HD (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thai Anh (CK): 1.000.000đ, Vo Thi Kieu Linh (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Nhat Long (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 59003 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 77013 (CK): 500.000đ, Cô Lan + Anh Loan + Giang + My Trang - Long Xuyen, An Giang (CK): 2.000.000đ, To Thi Tu Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Van Thao (CK): 500.000đ, Huynh Trung Tien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 77776 (CK): 200.000đ, Cô Hanh (CK): 300.000đ, Do Thi Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tram (CK): 1.000.000đ, Le Cong Khoi Anh (CK): 200.000đ, Vu Thi Tuyet Nhung - Thái Nguyên (CK): 200.000đ,Bạn đọc TK số... 90001 (CK): 500.000đ, Pham Le Hoang (CK): 500.000đ, Nguyen Mau Thien An- Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Luong (CK): 2.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Pham Thi Quynh Hoa (CK): 700.000đ,

Giúp bé Lê Thành Đạt (5-9): Chú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh, Bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 00020 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 20994 (CK): 500.000đ, Luu Thi Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 29008 (CK): 100.000đ, Pham Thi Dao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 99898 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Dang Loan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 60150 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Kim Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 74019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 25004 (CK): 50.000đ, Duong Thi Binh Minh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 04013 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Tuyen (CK): 1.000.000đ, Hong Minh Nhut (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ... 17979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 17053 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 03067 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 99999 (CK): 500.000đ, Tran Hong Bich (CK): 300.000đ, Dao Xuan Tho (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 92964 (CK): 500.000đ, Tran Thi Hong Tuyet (CK): 4.000.000đ, Bạn đọc TK số... 60001 (CK): 300.000đ, Nguyen Huyen Thi (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Dieu Linh (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diem (CK): 500.000đ, Nguyen To Hao- trường cấp 2 Hạc Trì - Việt Trì - Phú Thọ (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 86666 (CK): 300.000đ. 

Giúp Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Ngọc Hạnh (P.2, Q.10): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 03017 (CK): 200.000đ, Nguyen Kim Hai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 59583 (CK): 300.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học Bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh (CK): 40.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.200.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.200.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.100.000đ.

Ủng hộ chương trình Tặng quà Trung thu trẻ em nghèo của Báo SGGP: Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ - Phát triển BĐS An Lạc Tân (CK): 40.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục