Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo SGGP

Từ ngày 14 đến ngày 20-4-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23: Bạn đọc (Q.3): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78872 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26988 (CK): 500.000đ, Duong Nguyen Thuy Linh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55620 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 43167 (CK): 300.000đ, chị Hoa +Ngan + Phuong - TCTHADS - Bộ Tư Pháp (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Nguyen Van Huynh  - Tran Van Dang - Q.3 (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Sam (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bui Thi Bich Hue  (CK): 1.000.000đ, P. Bằng + P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…73417 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc số… 85004 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 07186 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ,Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 01964 (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Lê Nhơn (Q. 8): 100.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Le Thi Hai (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 28003 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Le Thi Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 47013 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 04577 (CK): 200.000đ, Vu Quang Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Bạn đọc số ĐT …94703201 (CK): 200.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Tran Thi Phuong Loan (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 1.000.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

 

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Văn Anh HCCG 22-16 (18-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp bà Phan Thị Nga HCCG 22-15 (15-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ. 

Giúp chị Trần Thị Thanh HCCG 22-14 (8-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Kpă Tă HCCG 22-13 (04-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp em Phạm Thị Mỹ HCCG 22-12 (01-3): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ha Ho - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp GĐ chị Phan Thị Hường HCCG 22-10 (22-2): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Ngô Hoàng Thiên Long HCCG 22-09 (18-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp chị Võ Thị Thanh Loan HCCG 22-08 (15-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp anh Đặng Đình Bắc HCCG 22-06 (08-02): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp anh Hoàng Đức Bình HCCG 22-05 (26-01): Ho Ngoc Ha - P.10 - Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (07-1): Nguyễn Thị Đông (Nguyễn Trãi, P.3, Q.5): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Ngọc Hạnh (Q.10): 500.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (CK): 200.000đ, Au Van Tieng (CK): 50.000đ, Dinh Sy Hung (CK): 360.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Công ty Zuellig Pharma Việt Nam (CK): 100.000.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.100.000đ. 

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 8.400.000đ.

Ủng hộ các gia đình y - bác sĩ, TNV mất vì tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bạn đọc (P.14, Q.10): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục