Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP

SGGPO
Từ ngày 10 đến ngày 16-7-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

 


Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21- 47 (16-7): To Thi Thanh Huong (CK): 300.000đ, Bạn đọc (Ck): 500.000đ, Nguyen Trong Quang (CK): 200.000đ, Le Viet Bang (CK): 800.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Dang Hoang Hai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số … 79086 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61677 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (09-7): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Truong Hoang Han (CK): 300.000đ, Ho Thanh Tinh (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64229 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 24600 (CK): 200.000đ, Le Viet Bang (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Le Anh Phuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 46886 (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 200.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 61677 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (2-7): Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, To Quang Vinh (CK): 500.000đ, Ly Viet Dung (CK): 20.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 61677 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21-44 (29-6): Bạn đọc TK số… 46886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61677 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21- 43 (26-6): Bạn đọc TK số… 46886 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61677 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Phan Thị Hải HCCG 21- 42 (22-6): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 33557 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Châu Viết Hoàng Long HCCG 21- 40 (11-6): Bạn đọc TK số… 46886 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Phạm Ngọc Trang HCCG 21- 39 (08-6): Bạn đọc TK số… 46886 (CK): 200.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21- 37 (01-6): bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp bé Lê Hoàng Tú Uyên 21-36 (29-5): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hùng HCCG 21-29 (04-5): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Phan Viet Phuc (CK): 50.000đ, Dang Phuong Thanh (CK): 300.000đ, Nguyen Quynh Anh (CK): 20.000đ, Do Thi Hai Thanh (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Le Dinh Nghia Nam (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục