Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP

SGGPO
Từ ngày 17 đến ngày 23-7-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp Trần Thị Thảo My HCCG 21- 49 (23-7): Bạn đọc TK số… 06422 (CK): 2.00.000đ, Vu Quang Manh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 03735 (CK): 3.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trút Luy HCCG 21- 48 (20-7): Nguyen Thi Thu Diep (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 253001, (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 27011 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61986 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07018 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20766 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 50259 (CK): 100.000đ, Phan Thi Kim Ngan (CK): 350.000đ, Truong Si Ha (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 39999 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96013 (CK): 1.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89039 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 91973 (CK): 200.000đ, Le Viet Bang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hoai Anh (CK): 500.000đ, Dao Thi Tu Nga (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 47179 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Nhung (CK): 100.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 26868 (CK): 5.000.000đ, , Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21- 47 (16-7): Bạn đọc (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Le Quang Thanh (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Dao Thi Tu Nga (CK): 2.000.000đ, , Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (09-7): bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Dao Thi Tu Nga (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (2-7): Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Dao Thi Tu Nga (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21- 43 (26-6): Dao Thi Tu Nga (CK): 2.000.000đ.

Giúp gđ chị Lê Thị Thủy HCCG 21- 26 (20-4): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Nam (CK): 800.000đ.

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Phuong Thao va Hoang (CK): 1.000.000đ, Luu Thi Thanh Dung (CK): 10.000.000đ.

Ủng hộ kinh phí mua vaccine Covid – 19: Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục