Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 8 đến 14-10)

SGGPO
Từ ngày 8 đến ngày 14-10, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Ông Bui Man -98 tuoi 17 đường số 1, P.4, Q. Gò Vấp (CK): 2.000.000đ, Nhom Dieu Nguyet (CK): 1.200.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19):  Tran Van Phong (CK): 3.000.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Thái Công Minh (Quận 1): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, LPT (CK): 55.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Dang Thi Xuan Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Nguyen  (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Doan Van Dien (CK): 500.000đ, Tran Nguyen Minh Trung (CK): 100.000đ, Le Quoc Minh (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Thái Công Minh (Quận 1): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Dang Thi Xuan Hoa (CK): 200.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Dang Thi Xuan Hoa (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ, Dang Thi Xuan Hoa (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bui Thi Giang Huong (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): H.T. Lê (Bình Chánh): 300.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8) Dang Thi Xuan Hoa (CK): 200.000đ.

Giúp anh Dương Văn Xuân HCCG 21-38 (04-6): Trinh Xuan Lam (CK): 300.000đ,.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Leon Hinh (CK): 500.000đ, Pham Van Thuan (CK): 770đ, Ha Thi Lan (CK): 1.000đ, Nguyen Van Kien (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Tin (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Kim Anh (CK): 11.000đ, Le Nhu Y (CK): 1.000đ, Nguyen Van Chu (CK): 3.000đ, Le Van Thuan (CK): 3.000đ, Luong Van Hop (CK): 3.000đ, Pham Van Bien (CK): 3.000đ,.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhi nghèo BV Ung bướu: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.  

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục