Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 5 đến 11-6)

SGGPO

Từ ngày 05 đến ngày 11-6-2021, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:


Giúp anh Châu Viết Hoàng Long HCCG 21- 40 (11-6): Đoàn Văn Thọ (Quận 3): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ,  Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 6063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35005 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Phuong (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 662011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 00085 (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Ngoc Hoanh (CK): 300.000đ, Dao Thi Net (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 45534 (CK): 200.000đ, Trần Công Hảo (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53923 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55011 (CK): 500.000đ, Nguyen Hoang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77847 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 90009 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 00019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99998 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 22227 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 14019 (CK): 300.000đ, Gđ. Hai Hien (CK): 500.000đ, Le Hue (CK): 500.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Huynh Ngoc Long (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 27888 (CK): 2.000.000đ, Le Van Dung (CK): 300.000đ, Le Thi To Loan (CK): 200.000đ, Nguyen Van An (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thao Phuong (CK): 200.000đ, Hieu Loc (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phạm Ngọc Trang HCCG 21- 39 (08-6): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ, NB. Nguyễn Nhật (Quận 3): 500.000đ, Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Bạn đọc (Quận Phú Nhuận): 5.000.000đ, An Thị Liên Phương (Quận 2): 1.000.000đ, Nguyễn Hồng Thắng (Q. Tân Bình): 500.000đ, Vân Anh (Quận 2): 5.000.000đ, Vân Anh (Tây Ninh): 2.000.000đ, Thái Phương (TPHCM): 1.000.000đ, Võ Minh Phong (TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 40366 (CK): 50.000đ, Nguyen Duong Thanh Thao – Tây Ninh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07258 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 24600 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11008 (CK): 1.000.000đ, Chu Nghia (CK): 200.000đ, Pham Thi Linh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83167, (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 09013 (CK): 300.000đ, Vo Thi Hong Nga (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 42148 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85911 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 53010 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Le Hoai Nhan (CK): 300.000đ, Tran Thi Ngoc Nhu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 880451 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 150.000đ, Vo Thi Truc Vien (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 250.000đ, Le Viet Bang (CK): 800.000đ, Truong Thi Kim Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 03013 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Nhung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86566 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 73004 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…  78221 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…  78443(CK): 50.000đ, Phan Thi Yen Nhi (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…  64697 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…  99208 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Truc Nguyen – Bến Cầu - Tây Ninh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 50651 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 39003 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 59087 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 30017 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 52833 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77442 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 05020 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 05174 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 67481(CK): 200.000đ, Nhan Kim Ngan (CK): 100.000đ, Le Thi Thuy Huyen (CK): 500.000đ, Le Anh Phuong (CK): 1.000.000đ, Ngo Dac Tai (CK): 300.000đ, ông Phú – Q. 10 (CK): 1.000.000đ,  Bạn đọc TK số… 55586 (CK): 1.500.000đ, To Van Hiep (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hai (CK): 5.000.000đ,  Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bac Phuoc (CK): 2.000.000đ, Cô Linh (CK): 1.000.000đ,   Cô Nga (CK): 1.000.000đ, Trần Kim Bình (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ,  Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ,  Bạn đọc TK số… 88012  (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 36011 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Dương Văn Xuân HCCG 21- 38 (04-6): Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ,  Ông bà Chau Canh - CB huu tri F4 -TB (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36367 (CK): 100.000đ, Do Van Bang (CK): 2.000.0000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58017 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 64229 (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62586 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 08004 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Van Su (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, C.Tuoi – quận 2 (CK): 1.000.000đ, Ms. Huynh Le Bich Hang (CK): 500.000đ, Doan Manh Tien (CK): 1.000.000đ, Vo Thi Lien (CK): 200.000đ, Gia đình Hasegawa - Tú Nga Q.3 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ,  Bạn đọc TK số… 64777 (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21- 37 (01-6): Lê Nhơn (Quận 8): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ,  Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 68003 (CK): 500.000đ, Ms. Huynh Le Bich Hang (CK): 500.000đ, Tran Tan Hung (CK): 300.000đ, Vo Thi Lien (CK): 300.000đ, Gia đình Hasegawa - Tú Nga Q.3 (CK): 2.000.000đ, Vu Thi Thanh Mai (CK): 300.000đ.

Giúp bé Hoàng Lê Tú Uyên HCCG 21- 36 (29-5): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 58918 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66020 (CK): 200000đ,  Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 82318 (CK): 500.000đ, Gia đình Hasegawa - Tú Nga Q.3 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trương Ái Quốc HCCG 21-35 (25-5): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Gia đình Hasegawa - Tú Nga Q.3 (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 250.000đ, Doan Hong Tam (CK): 500.000đ.

Giúp ông Lê Hữu Tình HCCG  21-34 (21-5): Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Do Van Bang (CK): 2.000.0000đ, Ms. Huynh Le Bich Hang (CK): 500.000đ, Gia đình Hasegawa - Tú Nga Q.3 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trịnh Thanh Sơn – HCCG 21-33 (18-5): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Do Van Bang (CK): 2.000.0000đ, Bạn đọc TK số… 50034 (CK): 500.000đ.

Giúp thầy giáo Lê Sĩ Hùng – HCCG 21-32 (14-5): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ.

Giúp bé Lê Gia Phúc – HCCG 21-31 (11-5): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 82318 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê An Khang – HCCG 21-17 (19-3): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp 2 con anh Pham Luc: Tran Thi Minh Anh (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nhật Trang (Q. Phú Nhuận): 300.000đ, Mai Anh (Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dang Thi Ha (CK): 100.000đ, Tran Thi Hong Hoa (CK): 100.000đ, Phung Lam Oanh (CK): 5.000đ, Nguyen Van Khanh (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Duong (CK): 100.000đ, Ho Thanh Tam (CK): 30.000đ, Tran Thi Thom (CK): 100.000đ, Duong Anh Tuan (CK): 300.000đ, Vu Thi Hoai Nhu (CK): 10.000đ, Quach Thi Thuyen (CK): 150.000đ.

Ủng hộ kinh phí mua vaccine Covid – 19: Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Lan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 68003 (CK): 1.000.000đ, Kieu Nhin (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Yen (CK): 50.000đ, Hoang Thi Oanh (CK): 50.000đ, Nguyen Quoc Cuong (CK): 100.000đ, Le Xuan Hoang (CK): 100.000đ, Dang Thi Ha Phuong (CK): 100.000đ, Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Ho Viet Thanh (CK): 200.000đ, Bui Thi Thu Phuong (CK): 200.000đ, Cao Thi Thuy (CK): 200.000đ, Thao Quyen (CK): 200.000đ, Pham Thu Trang (CK): 30.000đ, Vu Thi Mai (CK): 100.000đ, Le Thi Tra Ly (CK): 50.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 400.000đ.

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng- Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục