Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3-9 đến 9-9)

SGGP
Từ ngày 03 đến ngày 09-9-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Đồng hành vượt cạn”- Báo SGGP : Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý PNJ (CK): 3.000.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh nghèo - Báo SGGP:  Công ty TNHH Spring Production (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): NB. Phạm Trường: 2.000.000đ, bà Lưu Thị Thanh Dung: 10.000.000đ, Luu Thi Phien (CK): 2.000.000đ, Tran Manh Hung (CK): 27.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 400.000đ, Lai Viet Long (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Gia dinh QuocDung-DaoTrang (CK): 300.000đ, Bui Thi Phuong Lan (CK): 175.000đ, Bạn đọc TK số… 11011 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 16003 (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Xe gạo nghĩa tình”- Báo SGGP : Suntory Pepsico Vn Beverage (CK): 50.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (09-9): Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Hau My Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 12283 (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 63991 (CK): 100.000đ, Truong Kim Yen (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK sô… 37415 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ,

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Bạn đọc TK số… 08172 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66329 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Nguyen Duc Hoang (CK): 500.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ,

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Dang Hoang Hai (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 03966 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 63888 (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 70982 (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Dan (CK): 500.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh  HCCG 21-57 (23-8): Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77777 (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 200.000đ, Bui Dai Thang (CK): 200.000đ.

Giúp Chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ,

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21-43 (26-6): Anh Lam (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục