Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (​từ ngày 29-6 đến 5-7)

SGGP
Từ ngày 29-6 đến ngày 5-7-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Bạn đọc TK số… 26868 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 61264 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 97276 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79845 (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Nguyễn Đức Ken (Đường 3/2, P. 12, Q. 10): 200.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97249 (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ,  Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Le Chi - Q.8 (CK): 200.000đ,  Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 81292 (CK): 1.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Do Thi Diem (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Cù Văn Thuận (TP. Thủ Đức): 300.000đ, Anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Le Chi - Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Ba Duong(CK): 50.000đ.

Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp bà Phan Thị Lâm  HCCG 22-36 (7-6): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Do Thi Diem (CK): 100.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp em Hầu Thị Thu Chi HCCG 22-33 (27-5): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha, P.10, Q.GV (CK): 500.000đ.

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Kiên + Trinh (P. An Phú, TP. Thủ Đức): 500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Bạn đọc TK số… 10701 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 59712  (CK): 14.370đ,  Tran Kim Hung (CK): 200.000đ,  Pham Tan Tu (CK): 14.013đ, Cao Kieu Hoai Tran (CK): 50.000đ, Nguyen Huu Kien (CK): 10.000đ, Do Thanh Chung (CK): 100.000đ, Do Hong Minh Anh (CK): 20.000đ, Dam Thi Thuy Quyen (CK): 8.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 5.800.000đ, Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.700.000đ.

Giúp Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX - TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa BV Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục