Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2021

Từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Công đoàn TCT Cảng HK VN (CK): 100.000.000đ, VuVanDong (CK): 2.000.000đ, Gieng Ngoc Phuong (CK): 200.000đ, Quỹ Diệu Định (CK): 5.000.999đ, La Thi Dung (CK): 200.000đ, Huyen Trang (CK): 200.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Nguyen Dinh Dung (CK): 200.000đ, Ho Phi Ngoc Ha (CK): 200.000đ, Bui Ngoc Ha (CK): 200.000đ, Nguyen Tuyet Ngoc (CK): 100.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Vũ Phương Thảo (CK): 500.000đ,  Ngô Thị Tươi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 72740 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Phuong Bang - Phuog Thanh (CK): 800.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…  15022 (CK): 500.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Le Thi Cam Vinh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 54012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 300.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Trần Thị Mỹ Hiền (CK): 500.000đ, Ngô Thị Tươi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh HCCG 21-57 (23-8): Bạn đọc TK số… 02610  (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 15022 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-8): Phạm Thị Thu Hà: 500.000đ, bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Lê Hữu Tình HCCG 21-34 (21-5): Bạn đọc TK số… 587504 (CK): 3.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ HB Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo: Phạm Thị Thu Hà: 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục