Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng từ ngày 22 đến ngày 28-5-2021

SGGP
Từ ngày 22 đến ngày 28-5-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ bệnh nhân Đ.T.M (công ty  TNHH Hosiden Viet Nam – KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang): Công ty CP Thực phẩm Bình Tây: 180.000.000đ.

Giúp anh Trương Ái Quốc HCCG 21-35 (25-5): Anh Thọ (Quận 3): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (Chung cư LaKai, P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyễn Ái Việt (quận 5): 2.000.000đ, Võ Thị Thu Lan (Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình): 300.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, NB. Nguyễn Nhật (Quận 3): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Huynh Song Hao (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 35214 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96868 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78866 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Dang Quang Sinh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 87829, (CK): 500.000đ, Nguyen Chi Hieu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 64229 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 48012 (CK): 200.000đ, Nguyen Van Nam (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Minh Thu (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 200.000đ, Le Ngoc Hong (CK): 500.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp ông Lê Hữu Tình HCCG  21-34 (21-5): Mai Thị Nguyệt (Quận 10): 500.000đ, bà Cao Thị Hảo (Quận 3): 500.000đ, NB. Nguyễn Nhật (Quận 3): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Kolmakova Ekaterina (CK): 3.500.000đ, ông Tu Van (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, To Quang Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Xuan Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 58008 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 59327 (CK): 500.000đ, Dao Thanh Xuan (CK): 3.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89999 (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 00732 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK0: 200.000đ, Bạn đọc TK số… 29810 (CK): 1.000.000đ, Trinh Thi Kim Huyen (CK): 200.000đ, Huynh Kim Tuan (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88959 (CK): 1.000.000đ, bà Phan Thi Huu Thang (CK): 200.000đ.

Giúp anh Trịnh Thanh Sơn – HCCG 21-33 (18-5): Lê Nhơn (Quận 8): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Truong Giang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 44807 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 500.000đ, bé Lương Phú Vinh  - Q. Gò Vấp (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp thầy giáo Lê Sĩ Hùng – HCCG 21-32 (14-5): Mai Thị Nguyệt (Quận 10): 400.000đ, bà Cao Thị Hảo (Quận 3): 500.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Bạn đọc TK số… 76419 (CK): 2.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ, Do Thi Kim Chi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê Gia Phúc – HCCG 21-31 (11-5): bà Cao Thị Hảo (Quận 3): 500.000đ, Nguyen Thi Dung (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Thai Nu Linh Giang (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đặng Hồng Nhung – HCCG 21-30 (07-5): Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 34014 (CK): 50.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Văn Hùng – HCCG 21-29 (04-5): Cô Dung (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức): 1.200.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Công – HCCG 21-27 (23-4): Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp gđ chị Lê Thị Thủy – HCCG 21-26 (20-4): Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trình Hà Anh - HCCG 21-25 (16-4): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Đức Huệ Tiên (Quận 2): 1.000.000đ, Tran Thi Thien Trang (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Tú Uyên – HCCG 21-23 (09-4): Le Tan Phuc (CK): 100.000đ.

Giúp bà Dương Thị Thanh – HCCG 21-22 (06-4): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ chị Võ Thị Nghi – HCCG 21-17  (19-3): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Sáng – HCCG 21-13 (05-3): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Ha Minh Tuan (CK): 200.000đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lạo Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục