Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22 đến 28-10)

SGGP
Từ ngày 22 đến ngày 28-10-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Kolmakova E.V. (CK): 1.500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Quang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 603966 (CK): 1.000.000đ, LPT (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Bạn đọc TK số… 42107 (CK): 100.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Huynh Kim Van (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Vu Thi Hoa (CK): 1.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 130.000đ, To Thi Phan (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Vu Ngoc Minh (CK): 500.000đ, Nguyen Pham To Trinh (CK): 1.000.000đ, Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ, Vu Thi Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 400.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Dang Thi Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Dang Anh Tram (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh HCCG 21-57 (23-8): Phung Thanh Hong (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Thai Ngoc Bao Tran (CK): 1.000đ, Do Quang Ngoc (CK): 2.000đ, Nguyen Van Cuong (CK): 1.000đ, Nguyen Thi Kim Anh (CK): 2.000đ, Bui Huu Lich (CK): 2.000đ, Bạn đọc TK số… 90006 (CK): 200.000.

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt: Bui Tuan Anh (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục