Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19 đến 25-6)

SGGP
Từ ngày 19 đến ngày 25-6-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp bà Phan Thị Hải HCCG 21- 42 (22-6): Nhà báo Nguyễn Nhật (Quận 3): 500.000đ, Nhóm Hồng Liên (Q.4): 3.000.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc  (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ho Nhut Vinh (CK): 2.000.000đ, chị Trieu (CK): 500.000, bạn đọc TK số… 43018 (CK): 200.00đ, Le Thi Ngoc Lan (CK): 100.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 37727 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 13227 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bui Thi Tam Hue (CK): 100.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Ngo Thi Hong (CK): 200.000đ, Tran Thi Khuyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31029, (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 75297 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 66329 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 68001 (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 600.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thuan Hanh (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 17401 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 98001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tran To Nga (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 59999 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 47179 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số … 77878 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Bùi Quỳnh Hân HCCG 21- 41 (18-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 11, Q. 6): 250.000đ, Pham Tran Phu Quoc (CK): 300.000đ, To Quang Vinh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Mai Xuan Vuong (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64229 (CK): 500.000đ, Pham Thi Tuyet Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 93925 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 500.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CVK): 100.000đ, Pham Tran Phu Quoc (CK): 300.000đ, Vu Van Dat (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Lam Khai Dung (CK): 100.000đ, Le Anh Phuong (CK): 1.000.000đ, Thai Hong Lan(CK): 1.000.000đ, Vu Thi Hue-KP5-P7-Phu Nhuan-HCM (CK): 500.000đ, Luu Thi My Chi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ,  Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Châu Viết Hoàng Long HCCG 21- 40 (11-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 11, Q. 6): 250.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Pham Ngoc Sang (CK): 300.000đ, Le Duy Tram (CK): 300.000đ.

Giúp bé Phạm Ngọc Trang HCCG 21- 39 (08-6): Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 11, Q. 6): 250.000đ, Nguyễn Thị Kim Loan (CK): 4.000.000đ.

Giúp anh Dương Văn Xuân HCCG 21- 38 (04-6): Nhóm Hồng Liên (TPHCM): 3.000.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21- 37 (01-6): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 11, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc TK số 11957 (CK): 40.000đ.

Giúp  gia đình anh Nguyễn Văn Hùng HCCG 21-29 (04-5): Tran Thi Yen Nhung (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình Trong An : Pham Ngoc Thuy Trang (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Au Van Hau (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc That (CK): 50.000đ, Nguyen Thi HuonG (CK): 8.000.000đ, Vu Thanh Binh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 5.000.000đ, Ha Minh Tuan (CK): 200.000đ, Cong ty Co phan Son VANIR (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Các phụ huynh của Á Minh Khai (NK 1992-1995): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, NXB Chinh tri quoc gia Su That (CK): 1.000.000đ, Vo Thi My Nga (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 88012 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 75149 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ kinh phí mua vaccine Covid – 19: Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo: Vu Thi Tuyet Mai (CK): 3.000.000đ. 

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục