Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 18 đến ngày 24-5-2022)

SGGPO
Từ ngày 18 đến ngày 24-5-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Dang Anh Tu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 57763 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 94719  (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 42016 (CK): 500.000đ, Quy Thien nguyen Lucky (CK): 3.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 74258 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 53636 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. Anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên - An Giang): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, P. Dung (Bình Dương): 500.000đ, Van Ai Vi (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Duong Thi Nham (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Vinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01984 (CK): 2.000.000đ, Tam Luong +To Thi Phan (CK): 500.000đ, Ha (CK): 200.000đ, Le Thi Phuong Thao (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 37727 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 47839 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ, Bạn đọc TK số… 45002 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35212  (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 02087 (CK): 500.000đ, Nguyen Huu Hien Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79178 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89050 (CK): 500.000đ, Dinh Van Quang (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 04743 (CK): 200.000đ, Vu Thi Kim Lien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55704 (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73121 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78141 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 67947  (CK): 1.000.000đ, Dao Thuy Linh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ, Pham Thanh Liem (CK): 1.200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, bạn đọc: 250.000đ,Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07378 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 72619 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53201 (CK): 200.000đ, Nguyen Ha Manh Lan (CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ,  Nguyen Van Ung (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Phương Uyên HCCG 22-27 (06-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ.

Giúp bà Huỳnh Túy Hoa HCCG 22-26 (03-5): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp anh Phùng Ngọc Sơn HCCG 22-25 (29-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Galle Watch 41 Thi Sach - Ha Noi (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23 (19-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, 

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Phuong Minh (CK): 25.586đ, Nguyen Huu Kien (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (CK): 200.000đ, Duc Nhung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ,  Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà từ thiện tại Đắk Nông ngày 28-5 của báo SGGP: Quỹ Bella Love Foundation (đường 46, KP.4, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 40701 (CK): 1.000.000đ, Tran Phi Long (CK): 30.000.000đ, Dinh Nhu Duc Tien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 57013 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 27010 (CK): 2.000.000đ, Hong Hiep (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.500.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục