Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 18 đến ngày 24-11)

SGGP
Từ ngày 18 đến ngày 24-11-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn HCCG 21-78 (23-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 15894 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, LPT (CK): 75.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, P.Bang  - P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 61014 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Bảo Ngọc HCCG 21-77 (16-11): Tâm Thiện (P.8, Q. 3): 200.000đ, Bạn đọc (Quận 10): 500.000đ, Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ,  Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Bà To Thi Phan - 13862 Truong Cong Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66572 (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Phuc (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp gđ. anh Lê Duy Quỳnh HCCG 21-76 (12-11): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 250.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Tran Ba Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 250.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Soa HCCG 21-74 (06-11): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ, Tran Ba Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Diệp HCCG 21-73 (2-11): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phúc Thịnh HCCG 21-72 (29-10): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Nguyen Thi Thuy (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Phuong Thi Hoa (CK): 10.000đ, Ha Minh Tuan (CK): 200.000đ, Vu Nguyen Anh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục