Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 17 đến 23-8-2022)

SGGPO
Từ ngày 17 đến ngày 23-8-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ. chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8): Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, bạn đọc TK số… 95624 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 62586 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 46238 (CK): 600.000đ, bạn đọc TK số… 36055 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 25510  (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96263(CK): 1.000.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 541001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 23661 (CK): 200.000đ, Nguyen Chi Binh (CK): 1.000.000đ, Phan The Viet (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 92175 (CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Mai Thi Phi Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ, Thai Thi Loc (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q.3): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 37166 (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 61539 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 54240 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Gđ. Duong Nam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 37166 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 30398 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q.3): 500.000đ, Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Trần Kim Bình (CK): 1.000.000đ.

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Hoàng + Thảo (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (22-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Văn Lương HCCG 22-45 (16-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Phan Thị Lâm HCCG 22-36 (07-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp em Hầu Thị Thu Chi HCCG 22-33 (27-5): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Phạm Phước Mỹ HCCG 22-12 (01-3): Ho Thi Kim Chi (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 30967 (CK): 23.000đ, Bui Van Phong (CK): 10.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục