Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 15 đến 21-10)

SGGPO
Từ ngày 15 đến ngày 21-10-2021, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Truong Chi Ca (CK): 200.000đ, P. Bang – P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Duong Quoc Hung (CK): 1.500.000đ, Doan Van Liem (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số … 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 490011 (CK): 100.000đ, Pham Thi My Hoa (CK): 500.000đ, Mai Thi Kim Thu (CK): 1.500.000đ.

 Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Nguyen Pham Minh Kien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 490011 (CK): 100.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ, Nguyen Van Luan (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927, (CK): 500.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 01983 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh HCCG 21-57 (23-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8):         Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Mai Hồng Thảo Vy HCCG 21-50 (30-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trần Thị Thảo My HCCG 21-49 (23-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trút Ly HCCG 21-48 (20-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Hồ Thị Huyền Trang HCCG 21-47 (16-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Trịnh Quốc Thái HCCG 21-46 (09-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Vũ HCCG 21-45 (02-7): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21-44 (29-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21-43 (26-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp gia đình bà Phan Thị Hải HCCG 21-42 (22-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Bùi Quỳnh Hân HCCG 21-41 (18-6): Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Kim Anh (CK): 9.000đ, Thai Ngoc Bao Tran (CK): 3.000đ, Do Anh Dung (CK): 3.000đ, Tran Ba Hung (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhi ung bướu nghèo: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 14.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn người già neo đơn TPHCM:  Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 7.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục