Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 13 đến 19-7-2022)

SGGP
Từ ngày 13 đến ngày 19-7-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ,  Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 67603 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78872 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Phương Bằng + Phương Thanh (CK): 1.000.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Lương HCCG 22-45 (16-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 51011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Ong Tu Van (CK): 6.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 500.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256, (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Gd. Duong Hong Son (CK): 200.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86838 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70036 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 70.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256, (CK): 300.000đ.

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): H. T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70036 (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 47996 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ, Hoàng + Thảo (Q.1): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 70.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ.

.Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): H. T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): H. T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4): 250.000đ.

Giúp em Hầu Thị Thu Chi HCCG 22-33 (27-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 22-23 (19-4): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ.

Giúp bé Trần Minh Hoài HCCG 22-11 (25-2): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp anh Phan Đức Sinh HCCG 22-10 (22-2): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ,

Giúp bé Ngô Hoàng Thiên Long HCCG 22-09 (18-2): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Võ Thị Thanh Loan HCCG 22-08 (15-2): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Duy Thiện HCCG 22-07 (11-2): Nguyễn Thị Ánh Thu (Q. Tân Bình): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Đặng Đình Bắc HCCG 22-06 (08-2): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Hoàng Đức Bình HCCG 22-05 (26-1): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Triệu Thị Hạnh HCCG 22-04 (19-1): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 70.000đ.

Giúp anh Huỳnh Ngọc Thuận HCCG 22-03 (11-1): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (7-1): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp em Lê Quốc Luật HCCG 22-01 (05-1):  Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ,

Giúp cụ Nguyễn Thị Bé HCCG 21-88 (28-12):Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Tấn Hậu HCCG 21-87 (25-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bà Trần Thị Ngụ HCCG 21-86 (21-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Linh Đan HCCG 21-85 (18-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-84 (14-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Thoa HCCG 21-83 (11-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phúc HCCG 21- 82 (07-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ bà Bùi Thị Lệ HCCG 21-81 (03-12): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Hải HCCG 21-80 (30-11): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh HCCG 21-79 (26-11): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn HCCG 21-78 (23-11): Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 500.000đ.

 

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H. T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ, Đặng Công Danh (Trường Chinh, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Trần Thị Thanh Thủy (Toronto - Canada): 150 đô la Canada,  Nguyen Bach Thanh Hong (CK): 100.000đ, Vu Minh Hang (CK): 500.000đ, Phan Hoang Nam (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thien Kim (CK): 200.000đ, Bui Ngoc Khanh (CK): 100.000đ, Dang Hong Nhien (CK): 100.000đ,  Phuong Thi Hoa (CK):10.000đ, Bạn đọc TK số… 95866 (CK): 10.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H. T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh từ thiện tại Bình Phước ngày 23-7-2022 tại tỉnh Bình Phước: Bạn của PV Kim Loan (Q.3): 2.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục