Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 11 đến ngày 17-5-2022)

SGGPO
Từ ngày 11 đến ngày 17-5-2022, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 52929 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 14066 (CK): 200.000đ, Tam Luong + To Thi Phan (CK): 500.000đ, Vo Anh Hoang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…05369 (CK): 100.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Ngo Thi Viet Hoa (CK): 500.000đ, Ton Nu Tuong Linh (CK): 300.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 16028 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 37727 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Xuan Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 31729 (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 2.200.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Phát Tường (Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp): 3.000.000đ, Công ty TNHH TM Dịch vụ Vận tải Lê Trí (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18288 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31501 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 06789 (CK): 790.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vien Vi An (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, ACH Phan Thi Huu Thang (CK): 150.000đ, P. Bằng+P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số…23663 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11029 (CK): 250.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 11367 (CK): 300.000đ, Duong Thi Ngoc Nu (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Hiep (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Mai Anh Thy (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Trang (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Bạn đọc (Q.3): 500.000đ, Bảo Minh (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Bùi Thị Liên (P.17, Q. Gò Vấp): 500.000đ, Nghĩa Nam (Q.): 200.000đ, Bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Tăng Văn Xuân (Q.4): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 18288 (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 06605 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 95555 (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 42501 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 47746 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …28929 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 71225 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 85528 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09913 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số … 39009 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 94107 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số … 24819 (CK): 50.000đ, Hoang Thu Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 37340(CK): 200.000đ, Nguyen Van Hiep (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …60769 (CK): 100.000đ, Duong Huynh Nam Anh (CK): 100.000đ,  Duong Hong Nhat Linh (CK): 100.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Do Thi Tuyet Ngan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Kieu Phi Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Phương Uyên HCCG 22-27 (06-5): Phương Dung (Bình Dương): 500.000đ, bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Vũ Thị Đậm (Phạm Huy Thông, P.6, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Duong Hong Son (CK): 150.000đ, Nguyen Quoc Trung (CK): 100.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Huỳnh Túy Hoa HCCG 22-26 (03-5): Tâm Thiện (P.8, Q.3): 500.000đ, bà Lại Thị Mỹ (Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 04743 (CK): 200.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ, Tiet Do Dong Giao (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Phùng Ngọc Sơn HCCG 22-25 (29-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P.6, Q. Tân Bình): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23 (19-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 13, Q. 4, TPHCM): 250.000đ.

ng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ,  Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc (Q.10): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 16853 (CK): 200.000đ, bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Huu Kien (CK): 50.000đ, Hoang The Tai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85595 (CK): 100.000đ, Pham Thuy Duy (CK): 10.000đ, VH (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Phai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Xoan (CK): 1.000.000đ,  Ngo Thi Kim Tuyen (CK): 150.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà từ thiện tại Đắk Nông ngày 28-5 của báo SGGP: Bạn đọc TK số… 13011 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Tôn tạo Lăng Bác Hồ (Ba Đình, Hà Nội): Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc Da cam: Gia đình kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 02812 (CK): 150.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: bạn đọc TK số… 02812 (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục