Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 10 đến 16-8-2022)

Từ ngày 10 đến ngày 16-8-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Thị Kim Hiền HCCG 22-53 (16-8): Chị Mai Thảo (Báo SGPP): 500.000đ, Bạn đọc TK số…2586 (CK): 40.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 3406 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 1011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ. 

Giúp anh Trần Thanh Sơn HCCG 22-52 (12-8): Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 4721(CK): 2.000.000đ, Le Thuong Ngoc Thach (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 4429 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, P. Bang P. Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…0001 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…7276 (CK): 50.000đ, Mach Duc Minh (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số…8256 (CK): 300.000đ,  Ho Van Xuong (CK): 1.00000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ,  Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ.  

Giúp bà Vương Thị Tuấn HCCG 22-51 (09-8): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3): 500.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số…2899 (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Mr Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ,  Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…8256 (CK): 300.000đ,  Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Tu (CK): 1.000.000đ, Dieu Thuong (CK): 1.000.000đ. 

Giúp gđ chị Phan Thị Huệ HCCG 22-50 (05-8): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp gđ anh Lê Hoàng Long HCCG 22-49 (02-8): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thanh Nam (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp bà Lê Thị Quí HCCG 22-48 (29-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Co Chi P13 Q8 (CK): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp em Trần Hoài Phi HCCG 22-47 (22-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…5011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp gđ chị Bùi Thị Cúc HCCG 22-46 (19-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, H.T. Lê (H. Bình Chánh): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp gđ anh Nguyễn Văn Lương HCCG 22-45 (16-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ,Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ. 

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 1983(CK): 50.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ. 

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ. 

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ. 

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Duy Hoang (CK): 100.000đ. 

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Phan Thi Hai Anh (CK): 1.000.000đ.  

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Bà Vũ Thị Tịnh (Nguyễn Trãi, Q. 1, TPHCM): 600.000đ, Phạm Thị Thu Hà (Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: H.T. Lê (H. Bình Chánh): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

PV

Tin cùng chuyên mục