Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ 26-4 đến 09-5-2019)

SGGPO

Từ ngày 26-4 đến ngày 09-5-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Bá Khang (21-2): Trần Kim Bình (CK): 2.000.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phan Quang Long (25-2): bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Văn Miên (28-3): Anh Hùng (CK): 200.000đ,

Giúp bà Nguyễn Thị Út (01-4): Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Ngô Hoàng Hải (04-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Thùy Tiên (08-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Đỗ Thị Trúc Ly (11-4): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Dương Tấn Phát (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Dung (15-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ,  Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ,

Giúp bà Lê Thị Chạn (18-4): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 300.000đ.

Giúp Thầy Ngô Văn Cúc (22-4): Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Anh Tiến (Q.4): 300.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ,  Bạn đọc (Q.10): 4.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Ông Hoàng Văn Phú, Q10 (CK): 5.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, cháu Thức Lễ (CK): 500.000đ, Nguyễn Châu Mỹ Văn (CK): 100.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lai (25-4): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Trần Quế Liên (Phạm Ngọc Thạch, Q.3): 200.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Anh Tiến (Q.4): 300.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q.4): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Nguyễn Thủy Xuân Thanh (CK): 700.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Nguyễn Hữu Tuấn (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ... 62528 (CK): 100.000đ, Ông Hoàng Văn Phú, Q10 (CK): 5.000.000đ, Nguyễn Huy Hoàng (CK): 500.000đ, Nguyên Lê Thảo Nguyên (CK): 500.000đ, Trương Hoàng Thanh Phương (CK): 300.000đ, Lương Đức Đề (CK) 250.000đ, Cô Chi (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Lê Thu Thảo-Võ Thị Hồng Mai, Q. Thủ Đức (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Kiều Phú Thiện (29-4): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q.4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q.6): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 79011 (CK): 1.000.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 200.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Hoa (02-5): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, bà Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q.10): 500.000Đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, Q. 4): 250.000đ, anh Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 250.000đ, bạn đọc (Q.10): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Đặng Thị Đạt (Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10): 1.000.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lương Đức Đề (CK) 250.000đ, Trần Thị Thiên Trang (CK): 300.000đ, Anh Hùng (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bác Kỳ, Q.7 (CK): 2.700.000đ.

Giúp bé Đào Khánh Băng (06-5): Bạn đọc (Q. 5): 200.000đ, bà Phan Thị Khiết (Chung cư 1A 1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P.5, Q. Gò Vấp): 300.000đ, Hợp tác xã số 3: 500.000đ, Hợp tác xã số 4: 500.000đ, Tôn Hữu Cảnh (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Tuấn Anh (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 100.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P.7, Q. 5): 300.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 3.000.000đ, SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Ông Phùng Văn Ngọc (Trần Hưng Đạo, P. Cầu ông Lãnh, Q. 1): 500.000đ, bé Bảo Minh và Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 88061 (CK): 1.000.000đ, G.đình BS. Lê Thân (CK): 3.000.000đ, bạn đọc TK số... 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Diễm Trang (CK): 300.000đ, Trần Thị Nga (CK): 500.000đ, Phạm Kiều Loan (CK): 100.000đ, anh Tân, 576 Hậu Giang P.12, Q.6 (CK): 300.000đ, Nguyễn Châu Mỹ Văn (CK): 100.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Võ Thị Kim Thanh (CK): 300.000đ, Châu Thanh Phú (CK): 1.000.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Phương (09-5): Ông Phùng Văn Ngọc (Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1): 500.000đ, Đào Thị Thu Hai + Tôn Bá Cảnh (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Bích (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 36979 (CK): 100.000đ.

Ủng Hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (CK): 30.000.000đ, Bệnh viện Từ Dũ: 30.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (Q.10): 2.000.000đ, Nguyễn Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, bà Đặng Thị Tâm (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10003 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM:Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Quỹ học sinh nghèo hiếu học: Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Bạn đọc (Q.10): 3.000.000đ.

Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương mại Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Lý Huỳnh Tấn Lộc (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.   

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TP. HCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Thanh Sang (ấp Văn Sáu, Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng): bà Huỳnh Ngọc Bích (Đào Duy Từ, P. 5, Q. 10): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục