Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ 25-4 đến 8-5)

SGGPO
Từ ngày 25-4 đến ngày 8-5-2020, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Minh (17-2): Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Thu Hà (20-2): Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp cụ Trương Văn Vinh (24-2): Bạn đọc TK số… 61017 (CK): 3.000.000đ.

Giúp bé Trần Hoàng Quân (27-2): Chị Hiền (ấp Võ Dõng 3, Gia Kiệm, Đồng Nai): 100.000đ, Bạn đọc (H. Nhà Bè): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Bảnh (12-3): Bạn đọc TK số… 68813 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Nguyễn Quan Vinh (16-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Sơn (19-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Lê Thị Hà (23-3): Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp bé Lê Nguyên Thùy Dương (26-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp vợ chồng ông Trần Quỳnh (30-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp cụ bà Nguyễn Thị Huê (02-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Phan Anh Cương (06-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ,

Giúp ông Nguyễn Văn Liên (09-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quang An (CK): 200.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Tan (13-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bà Phan Thi Huu Thang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quang An (CK): 150.000đ.

Giúp ông Võ Minh Cảnh (16-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Bạn đọc (Quận 1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Phuong (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 800.000đ, Nguyen Quang An (CK): 150.000đ.

Giúp anh Phạm Thanh Nhựt (19-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bé Phương Thảo (Q. 4): 500.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4  (CK): 300.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Song Hai (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26677 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 800.000đ.

Giúp bé Lê Gia Huy (23-4): Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, bà Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 100.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Đức Thủy (Q. Bình Chánh): 1.000.000đ, Tran Van Thong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Tri Cam (CK): 300.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91427 (CK): 100.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Song Hai (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Huynh Thi Cam Thu (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân – Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77319 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Võ Thị Thủy Tiên (4-5): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, bà Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 100.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Tran Thi Tuy (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Le Thi Thu Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Thang (CK): 200.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp bé Quách Khả Hân (7-5): Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Đức Thủy (Q. Bình Chánh): 1.000.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64864 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 3.000.000đ, Vu Thi Thu Huong (CK): 3.000.000đ, Nguyen Tri Cam (CK): 300.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện BV Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.00.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 900.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo TP: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.300.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.300.000đ.

Ủng hộ người nghèo tại Huyện Ba Tơ và Thị trấn Ba Tơ (Quảng Ngãi): ông bà Mai Thị Kim Yến (Phan Văn Hớn, Tổ 1, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn): 10.000.000đ.

Giúp Quỹ XH Từ thiện Báo SGGP: Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Hoang Thi Quy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09247 (CK): 100.000đ, Phan Thi Tuyet Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19385 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Giúp Quỹ phòng chống dịch Covid 19: Gia đình ông Phạm Minh Sơn (Quận 1): 1.000.000đ, Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (Q. 1): 1.000.000đ, KHCN Dao Thi Thu Hang (CK): 250.000đ.

Giúp Quỹ phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: KHCN Dao Thi Thu Hang (CK): 250.000đ, Tập thể học viên MBA27 CFVG TP.Hồ Chí Minh (CK): 3.500.000đ.

Ủng hộ chương trình tặng võng cho BĐBP phòng, chống dịch Covid-19: Truong Thi My Chau (CK): 2.500.000đ, HDBANK CN Sai Gon (CK): 25.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục