Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (ngày 22 đến 28-6)

SGGP
Từ ngày 22 đến ngày 28-6-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Văn Nhiều (P. 13, Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79845 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Du Thi My Dung (CK): 500.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Bạn đọc Tiêu Hà (Q. 11): 500.000đ, Đào Thị Thu Hai (An Giang): 200.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Văn Nhiều (P. 13, Q. 10): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 12283 (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 400.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 26319 (CK): 1.000.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 15636 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 35011 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 59027 (CK): 1.000.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 04577 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Phan Thị Lâm  HCCG 22-36 (7-6): Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. Chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): Cụ Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Cô Chi - P.13, Q.8 (CK): 200.000đ,Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. Bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Dang Khoa (CK): 57.000đ, Bạn đọc TK số… 40607 (CK): 10.000đ,  Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Pham Tan Tu (CK): 34.000đ,  Tran Thi Thu Huong (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục