Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 6 đến ngày 12-7-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Nguyễn Văn Kiện HCCG 22-44 (12-7): Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Tran Thi Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 68895 (CK): 500.000đ, Luu Quang Trung (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 39675 (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Phương Thanh + bé Huy Anh (CK): 1.000.000đ,  Du Thi My Dung (CK): 500.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ. 

Giúp bé Kim Thiên Ân HCCG 22-43 (08-7): Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 286907 (CK): 1.000.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số … 97276 (CK): 100.000đ, Ho Van Xuong (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hong Minh  (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Mr.  Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Le Van Phuong (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ. 

Giúp chị Nguyễn Thị Lụa HCCG 22-42 (05-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Tăng Minnh Xuân (Q.4): 300.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Nghĩa Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ, Ho Van Xuong (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Thao - 36 Chu Manh Trinh - Q.1 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 38238 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 300.000đ, Le Van Phuong (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân HCCG 22-41 (01-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ.

Giúp bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy HCCG 22-40 (28-6): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Anh- Phúc - Lê (Q.10): 100.000đ, Thái Công Minh (Q.7): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 150.000đ, Bạn đọc TK số… 35011 (CK): 100.000đ.
Giúp bà Phan Thị Tình HCCG 22-39 (23-6): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Linh Đăng HCCG 22-38 (14-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Thái Công Minh (Q.7): 250.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 39675 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Rơ Lan Ngoan HCCG 22-37 (10-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Phan Thị Lâm HCCG 22-36 (7-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 39675 (CK): 100.000đ.

Giúp GĐ Chị Bạch Thị Nga HCCG 22-35 (03-6): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ. 

Giúp GĐ Bà Nguyễn Thị Ngân HCCG 22-34 (31-5): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 39675 (CK): 100.000đ.

Giúp em Hầu Thị Thu Chi HCCG 22-33 (27-5): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Hoàng Đức Bình HCCG 22-05 (26-1): Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ.

Giúp bà Triệu Thị Hạnh HCCG 22-04 (18-1): Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Huỳnh Ngọc Thuận HCCG 22-03 (11-1): Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Lê Duy Tâm HCCG 22-02 (07-1): Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Lê Quốc Luật HCCG 22-01 (05-1): Bạn đọc TK số…40177 (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Thanh + Bình + Trung (Q. 11): 2.000.000đ, Le Minh Thao Nguyen (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 58430 (CK): 100.000đ, bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Nhan Tùng (Q.1): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục