Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 16 đến ngày 22-12-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng-  Báo SGGP: Nhãn hàng Trang sức Danny Jewelry - Quận 1(CK): 100.000.000đ.

Giúp bà Trần Thị Ngụ HCCG 21-86 (21-12): chú Thọ (Q. 3): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Ha Dong Bac (CK): 200.000đ, Le Huu Hai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Linh Đan HCCG 21-85 (18-12): bạn đọc (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 88888 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, LPT (CK): 100.000đ, To Minh Ha (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91339 (CK): 3.000.000đ, bạn đọc TK số… 17135 (CK): 200.000đ, Tran Thu Huong (CK): 500.000đ,  Bà ToThi Phan – 138/62 Truong Cong Dinh, P.14, Q.Tân Bình (CK): 500.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 41350 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCC:G 21-84 (14-12): Gia đình họ Lâm (Q.11): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ, Bà Nguyen Thi Nguyet Huyen (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 32028 (CK): 500.000đ, ông Cao Van Tuan (CK): 1.500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31729 (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Thoa HCCG 21-83 (11-12): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ, bạn đọc TK số… 01004 (CK): 1.000.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trần Thiên Phúc HCCG 21- 82 (07-12): Bé Khả Khả + bé Thi Thi (Quận 11): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp gđ bà Bùi Thị Lệ HCCG 21-81 (03-12): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Hải HCCG 21-80 (30-11): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh HCCG 21-79 (26-11): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn HCCG 21-78 (23-11): Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp gđ. anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 13, Q. 6): 250.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Vu Van Thuy (CK): 100.000đ, Dang Phuong Nam (CK): 5.000đ, Tran Huynh Hoang Nam (CK): 5.000đ, Le Thi Diem (CK): 550.000đ, Nguyen Viet Cuong (CK): 100.000đ.

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn – Báo SGGP”: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục