Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 25-11 đến ngày 1-12-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Ủng hộ chương trình “Đồng hành vượt cạn” - Báo SGGP: Hội nữ Doanh nhân TPHCM - HAWEE (CK): 250.000.000đ.

Giúp gđ anh Nguyễn Viết Hải HCCG 21-80 (30-11): Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Nhu Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 08183 (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 28140 (CK): 200.000đ, Duong Thi Thoa + Nguyen Thi Chung 279/5 Huỳnh Văn Bánh – Q.Ppú Nhuận (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ.

Giúp bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh HCCG 21-79 (26-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 99999 (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Huong (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 75.000đ, Bạn đọc TK số… 41350 (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Quang (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 28859 (CK): 200.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bà To Thi Phan 138-62 Truong Cong Dinh P.14 Q. TB (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bé Hồ Hoàng Nguyễn Nguyễn HCCG 21-78 (23-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 62010 (CK): 200.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Bảo Ngọc HCCG 21-77 (16-11): Bạn đọc (Q.Tân Phú): 1.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Duy Quỳnh HCCG 21-76 (12-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phạm Thị Nam (Q.1): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Soa HCCG 21-74 (06-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Diệp HCCG 21-73 (2-11): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phúc Thịnh HCCG 21-72 (29-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1): 500.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q.Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-10): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Đoàn Thị Kim Phượng và Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng HCCG 21-56 (20-9): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp Chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Tran Ngoc Hanh (CK): 300.000đ.

Giúp em Châu Viết Hoàng Long HCCG 21-40 (11-6): Co Phuong – Q.12 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 3.100.000đ, DS. Trần Bích Dung – Công ty TNHH SX TM -DP Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 15.000.000đ.

Giúp bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 6.400.000đ, DS. Trần Bích Dung – Công ty TNHH SX TM -DP Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 15.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ.

Giúp đồng bào lũ lụt tại tỉnh Bình Định: Phạm Chánh Tiến (Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q. 4): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục