Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 11 đến ngày 17-11-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp bé Trần Nguyễn Bảo Ngọc HCCG 21-77 (16-11): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 10568 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 52310 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80208 (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, ông Dung - 279/5 Huynh Van Banh- Q.  Phu Nhuan (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. anh Lê Duy Quỳnh HCCG 21-76 (12-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 3.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 130.000đ, Bạn đọc TK số… 21011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 31729 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 65696 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyen Phuc Diem (CK): 100.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 69497 (CK): 6.200.000đ, Bạn đọc TK số… 68357 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 51016 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 03966 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Nguyen Cong Sinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 52310 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Soa HCCG 21-74 (06-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Diệp HCCG 21-73 (2-11): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Tran Thi Thoan (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phúc Thịnh HCCG 21-72 (29-10): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (4-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG -63 (14-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Thu Trang (TTPH Báo SGGP): 1.000.000đ, Nguyen Huu Phai (CK): 100.000đ, Linh Du Tuan (CK): 2.000.000đ, Leon Hinh (CK): 200.000đ, Nguyen Thuy Linh (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục