Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 24-9-2021 đến ngày 7-10-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19: Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (CK): 400.000.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Hứa Mỹ Hạnh (Chánh Hưng, P. 4, Q. 8): 2.000.000đ, A. Phạm Trường (Q. 3): 2.000.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 60.000đ, Tran Thi Kim Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80610 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 93003 (CK): 3.000.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Huynh Thi Khang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Bạn đọc TK số… 85717 (CK): 100.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Nguyen Minh Phung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ. 

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Pham Thi Mai Thu (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Nguyen Thi Hong Trinh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Pham Minh Kien (CK): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Nguyen Pham Minh Khoa (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Nguyen Thi Thuy Hang (CK): 1.000đ, Nguyen Van Xuan (CK): 1.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Ngo Thi Thanh Sang (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19): Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 200.000đ.

Giúp Bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (28-9): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Lieu (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số…31019 (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): ): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Van Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 61014 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Ngo Quang Manh (CK): 1.000.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, LPT (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, bạn đọc TK số… 172622 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 39398 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 75880 (CK): 200.000đ, Nguyen Le Dien (CK): 100.000đ, Huynh Thi Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 86279 (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Thai Hong Phu (CK): 300.000đ, Hoang Anh Thu (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): ): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8-): Cô Hảo (Hai Bà Trưng, P.6, Q.3): 500.000đ.

Giúp cháu Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21-37 (01-6):  LPT(CK): 300.000đ. 

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Chu Thi Lien Chi (CK): 10.000đ, bạn đọc TK số… 66014 (CK): 150.000đ.

Giúp Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 

Tin cùng chuyên mục