Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội -Từ thiện Báo Sài Gòn Gỉải Phóng

Từ ngày 10 đến ngày 16-9-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Ủng hộ Chương trình “Đồng hành vượt cạn”- Báo SGGP : Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Một gia đình trợ giúp một gia đình”- Báo SGGP (hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19): Vo Ngoc An (CK): 1.000.000đ, Nguyen Doan Hong Hanh (CK): 39.000đ.

Ủng hộ Chương trình “Xe gạo nghĩa tình”- Báo SGGP : Nguyễn Thị Chuẩn- Q.2 (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 29999 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 1.000.000đ,  Bạn đọc TK số… 69975  (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG 21-63 (14-9): Nguyen Cong Thanh (CK): 50.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 35015 (CK): 500.000đ, Hau My Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 799021 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Phuong Bang - P .Thanh (CK): 900.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Lu Van Ron (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Tran Thi Hanh Nhan (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Son (CK): 500.000đ, Nguyen Kim Uyen (CK): 1.000.000đ, Huynh Mai Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 490011 (CK): 100.000đ, Pham Bao Khuyen (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 60003 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Danh HCCG 21-61 (07-9): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 49939 (CK): 200.000đ, Pham Bao Khuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Hòa HCCG 21-60 (03-9): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Pham Bao Khuyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp chị - em Bùi Sỹ Tiến HCCG 21-59 (31-8): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. anh Tô Bá Quỳnh  HCCG 21-58 (27-8): Nguyen Thanh Tuan (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 49939 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Gia Linh  HCCG 21-57 (23-8): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Pham Bao Khuyen (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng  HCCG 21-56 (20-8): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hùng HCCG 21-55 (14-8): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp Chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Tống Viết Huy Hoàng HCCG 21-53 (06-8-): Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (03-8): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Mai Hồng Thảo Vy HCCG 21- 50 (30-7): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý – HCCG 21-6 (22-1): Phung Thi Ngoc Quy (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Bảo Hòa – bệnh viện Ung Bướu: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục