Bảng vàng từ thiện

BẢNG VÀNG QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Từ ngày 06 đến ngày 12-8-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Trần Thị Gia Hiếu (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Ngo Thi Kim Lien (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Vu Quang Loc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 63991 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 42001 (CK): 500.000đ, Hau My Thi (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc quận Gò Vấp (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Ho (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00145 (CK): 300.000đ, Nguyen Van Ri (CK): 1.000.000đ, Le Viet Bang (CK): 1.000.000đ, bạn đọc TK số… 66868 (CK): 1.000.000đ, Bui Van Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 39999 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 83827 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 500.000đ, Duong Quoc Hung (Ck): 1.000.000đ, Le Nguyen Thien Kim (CK): 100.000đ, Thai Van Khang (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 16688 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bui Dai Thang (CK): 200.000đ, Bui The Bao (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, 22007 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65959 (CK): 500.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 99988 (CK): 1.000.000đ, bé Phú Vinh quận Gò Vấp (CK): 200.000đ, Tran Thanh But (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Tống Viết Huy  Hoàng HCCG 21-53 (03-8): Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 263991 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Van Do (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 896063 (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39999 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 76905 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 00019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77777 (CK): 100.000đ, Le Dinh Quang (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 300.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 88012 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp em Trần Công Thành HCCG 21-51 (06-8): Nguyen Thi Minh Phuong (CK): 1.000.000đ, Trinh Ky Nam (CK): 300.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 90.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bé Mai Hồng Thảo Vy HCCG 21- 50 (30-7): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Thai Cong Minh (CK): 250.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Lý Hương HCCG 21-52 (27-7): Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Trút Luy HCCG 21- 48 (20-7): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Hồ Đông Khang HCCG 21- 44 (29-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Dũng HCCG 21-43 (26-6): Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ bà Phan Thị Hải HCCG 21 - 42 (22-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Bùi Quỳnh Hân HCCG 21 -41 (18-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp em Châu Viết Hoàng Long HCCG 21 -40 (11-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ anh Dương Văn Xuân HCCG 21 -38 (04-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp ông Lê Vạn Hiệu HCCG 21 -37 (01-6): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Lê Hoàng Tú Uyên HCCG 21 -36 (29-5): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Trịnh Thanh Sơn HCCG 21 -33 (18-5): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Giúp Thầy giáo Lê Sĩ Hùng HCCG 21 -32 (14-5): Bạn đọc TK số… 22799 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyen Le Cam Binh (CK): 28.477đ, Hoang The Tai (CK): 100.000đ, Le Trong Tinh (CK): 150.000đ, Phan Thi Thuan (CK): 100.000đ, Nguyen Van Kien (CK): 200.000đ, Nguyen Van Hong (CK): 200.000đ, Bui Van Dinh (CK): 300.000đ, Phuong Ngoc Phuong (CK): 1.935.000đ, Nguyen Vu Khanh Huyen (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Phuong Anh (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Chương trình xe gạo nghĩa tình Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa BV Ung Bướu TPHCM: Bạn đọc TK số… 33297 (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục