Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

Từ ngày 17 đến ngày 23-4-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp anh Nguyễn Văn Công – HCCG 21-27 (23-4): Nhà báo Nguyễn Nhật (Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ chị Lê Thị Thủy – HCCG 21-26 (20-4): Hà Vĩnh Thọ (Q. 8): 1.500.000đ, bà Lê Thị Ngọc Yến (P7, Q5): 200.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q. 3): 500.000đ,  Bạn đọc TK số… 07698 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 08601 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 93009 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha Va Tran Thi Hai (CK): 500.000đ, Tran Kien (CK): 180.000đ, Nguyen Thanh Tung (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 349276 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02968 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 82399 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Dinh Thi Toan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89010 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Kim Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 87829 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 80056 (CK): 1.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 150.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 489301 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 03547 (CK): 500.000đ, Tam An – Q. 3 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trình Hà Anh - HCCG 21-25 (16-4): Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 2.000.000đ, Bà Nguyễn Thị Nhân (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Nguyễn Tuấn Thành (Tân An, Long An): 50.000đ, Phùng Tiến Sĩ + Tăng Thị Thùy Dung (Q.7): 2.750.000đ, Ngô Thị Tươi (Q. 6): 500.000đ, Nhà báo Nguyễn Nhật (Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 50461 (CK): 200.000đ, Ho Thi Yen Nhi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17527 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 74567 (CK): 200.000đ, bạn đọc TK số… 12668 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số…99999 (CK): 50.000đ, Nguyen Hoang Liem (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 08485 (CK): 200.000đ, Vo Ngoc Thuy (CK): 200.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, bạn đọc TK số… 80016 (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Pham Nguyen Nhung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 90009 (CK): 1.000.000đ, Ho Van Xuong (CK): 2.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 71976 (CK): 200.000đ, Phan Thi Phuong Khanh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thuy Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Hoa Hiep (CK): 500.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 63888 (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 90011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 79086 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 99686 (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Pham Le Hoang (CK): 500.000đ, Dao Thi Hoi (CK): 1.000.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 150.000đ, Vu Huy Quang (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 05011 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha Va Tran Thi Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02968 (CK): 200.000đ, Doan Ngoc Giao (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 34569 (CK): 200.000đ, Pham Anh Khoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Vu Minh Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 34014 (CK): 50.000đ.

Giúp bé Nguyễn Lê Nguyễn – HCCG 21-24 (13-4): Nguyễn Tuấn Thành (Tân An, Long An): 50.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Chú Ấm (Quận 1): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91763 (CK): 300.000đ, Phan Thi Xuan Trang (CK): 100.000đ, , bạn đọc TK số… 80016 (CK): 300.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 40.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ.

Giúp bé Trần Tú Uyên – HCCG 21-23 (09-4): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 08738 (CK): 1.000.000đ, cô Phan (CK): 500.000đ,  Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, bạn đọc TK số… 00481 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 80.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ. 

Giúp bà Dương Thị Thanh – HCCG 21-22 (06-4): Bạn đọc (Q. Tân Phú): 1.000.000đ, , bạn đọc TK số… 80016 (CK): 300.000đ, Cao Tan Phat (CK): 100.000đ, Vu Huy Quang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Đức – HCCG 21-21 (02-4): Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ. anh Phan Văn Việt – HCCG 21-20 (30-3): Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ. ông Nguyễn Văn Cẩn – HCCG 21-19 (26-3): Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp bé Lê An Khang  - HCCG 21-18 (23-3): Bạn đọc TK số…99999 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số… 83746 (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Hai (CK): 100.000đ, Ha Minh Tuan Minh oz (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng – Báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh TPHCM (CK): 35.500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Tin cùng chuyên mục