Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 17-1 đến ngày 06-02-2020, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp anh Ma Văn Hiệu (14-11): Chi Hanh (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp chị Trần Thị Hương (05-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp bà Trần Thị Oánh (09-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dượcphẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, anh Bình (Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Đinh Tiến Đạt (12-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trương Văn Dọi (16-12): Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Bình An (23-12): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Khánh Hiền (26-12): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ.

Giúp họa sĩ Đặng Hoài Nam (30-12): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Trần Nguyễn Hải Nguyên (02-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Nguyễn Minh Khang (06-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ,  Nguyen Hoang Linh Lo (CK): 150.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ. 

Giúp Lê Thế Phương (09-01-2020): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, A. T (TPHCM): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bac Ky- Q. 7 (CK): 3.000.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Trần Nguyễn Huy Hoàng (13-1): Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.500.000đ, A. T (TPHCM): 1.400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 08535 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …48017 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Co Hanh (CK): 300.000đ, Dinh Thi Thanh Trang (CK): 200.000đ, Vo Thi Kim Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Tống Kim Loan (16-1): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Q. 12): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Lê Văn Thêm (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Thành Vinh + Trường Giang (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hồng Đăng (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức): 1.500.000đ, Mai Sơn (CK): 3.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ,  Nguyen Duc Tho (CK): 1.000.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 00713 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyễn Mậu Thiên Ân - Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 91241 (CK): 300.000đ, ông Hoàng Văn Phú - Q. 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Trần Sinh Nhật (06-2): Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90021 (CK): 500.000đ, Nguyen Trong Bang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18657 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Chị Hằng (BQL Tòa nhà Báo SGGP): 5.000.000đ, Trần Kim Soa (Q. Bình Tân): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Bình Thạnh): 2.200.000đ, Nhi + Khoa (Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Tran Thi Ngoc - KDC Trung Sơn (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng - báo SGGP: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1): 3.000.000đ, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (Q. 11): 30.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thị Nghè: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bảo Hòa: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Ủng hộ chương trình Hướng dương: Bạn đọc TK số… 01389 (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ,  Bà Nguyễn Thị Huấn (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Bạn đọc (Q. 1): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI  

Tin cùng chuyên mục